domů

Zapsaný spolek (občanské sdružení) Konopa je nestátní nezisková ekologická organizace, která od svého založení v roce 1999 aktivně přispívá k šíření informací o konopí jako užitkové rostlině. Provoz spolku ve svém volném čase zajišťuje dvanáct aktivních členů (dobrovolníků) a několik externích spolupracovníků. Vedle toho Konopa sdružuje v Konopa.Klubu kolem stovky pasivních členů a hlásí se k ní množství přátel a sympatizantů všech věkových kategorií.

Společným zájmem členů Konopy je obnova pěstování, hospodářského zhodnocování, tecnického, potravinářského i léčebného využívání jedné z nejstarších kulturních plodin za účelem zlepšení životních podmínek člověka na místní, regionální, národní i světové úrovni, současně i postupné obnově a zlepšování stavu životního prostředí.

o nás

Konopa

(původně občanské sdružení, dnes – podle nového občanského zákoníku zapsaný spolek) je nestátní nezisková ekologická a osvětová organizace založená na práci dobrovolníků.

idea

stanovy

projekty a akce

přidej se

přidej se

Konopa.Klub

je otevřený pro všechny, kteří chtějí podpořit naší činnost, získávat přehled o aktuálním konopném dění, využívat výhod při účasti na našich akcích nebo se aktivněji zapojovat do uzavřených diskusí nebo do přípravy podniků pro veřejnost.

Členství v klubu je podmíněno vyplněním přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku. Výši příspěvku si můžete určit sami podle svého uvážení a možností. Za základní výši příspěvku považujeme částku cca 500,- Kč, studenti bez vlastního výdělku, důchodci a občané s nižšími příjmy se mohou stát členy s částkou od 200,-Kč. Členský příspěvek je možné uhradit i bez financí, například dobrovolnickou prací.

Pokud na náš účet převedete částku vyšší než 2 000,- Kč, můžeme vystavit potvrzení o příspěvku na envinmentální účely (pro daňové odpočty). V případě, že jako roční příspěvek převedete částku přesahující 2 000 000.-Kč, můžeme vám vystavit doporučení k psychiatrickému vyšetření.

přihláška do Konopa.Klubu

jnéno:

příjmení:

poštovní adresa

ulice, číslo:

PSČ:

město:

rok narození:

profese:

Souhlasím se zasíláním aktualit, pozvánek a zpráv ze serweru konopa.cz na mailovou adresu, kterou jsem výše uvedl/a.

Po vyplnění přihlášky a úhradě členského příspěvku se automaticky stáváte členem klubu na 1 rok. Po uplynutí prvního roku členství v Konopa.Klubu můžete zaplacením příspěvku na další rok své členství prodloužit, nebo požádat některého aktivního člena, aby vás navrhl zařadit do aktivního členstva.

Není-li vaše členství jakoukoli formou prodlouženo-obnoveno, jsou všechny údaje, které jste nám v přihlášce svěřil/a, do dvou kalendářních měsíců od zániku členství z adresářů vymazány. Další informace o nakládání s vašimi osobními daty najdete v záložce GDPR.

Když se budete chtít podívat kdy byl váš finanční příspěvek na náš účet připsán, nebo zkontrolovat hospodaření spolku, zde je náhled na náš  transparentní bankovní účet.

 

blog

Vítejte v blogu Konopy,

na tomto místě bychom se rádi setkávali s vašimi názory, postřehy nebo dotazy. Podle množství připomínek či dotazů zde zřídíme moderovanou diskuzi, konzultační odíl nebo specializovaná diskusní vlákna. Předem musíme upozornit, že stránky Konopy se léčivým konopím a problematikou jeho pěstování zabývají jen velmi okrajově. Pokud se budete chtít dozvídat více o vývoji legislativy ohledně …

přátelé a partneři

Konopa je členem asociace ekologických organizací

zeleny kruh

a hlásí se k jeho etickému kodexu


Konopa je členem Svazu lnu a konopí

Svaz lnu a konopí

Svaz sdružuje pěstitele lnu setého a konopí setého, zpracovatele těchto plodin a další instituce, zabývající se související problematikou. Cílem činnosti je vzájemná spolupráce a podpora lnářství a konopářství v ČR, poskytování informací, pořádání seminářů, poradenství, vydávání odborných publikací, zastupování zájmu lnářů a konopářů na ministerstvech a v dalších orgánech a organizacích i spolupráce se zahraničními partnery.


e-konopí

Rodinná firma, zabývající se produkcí, dovozem a především výrobou českých konopných produktů, potravin, kosmetiky a lazurovacích laků pod značkou HEMP PRODUCTION CZ.


konopný beton

Deset let zkušeností na poli přírodního stavitelství, 10 let zkušeností s hempcretem. Přírodní stavitelství a poradenství, spolrupráce s odborníky, praktiky, vzdělávacími a výzkumnými institucemi v České a Slovenské republice.


Agritec Šumperk

Agritec – výzkum pro zemědělství, životní prostředí a potravinářství; šlechtění rostlin, množení a prodej osiv; konzultační a poradenské služby.