domů

Zapsaný spolek (občanské sdružení) Konopa je nestátní nezisková ekologická osvětová organizace, která od svého založení v roce 1999 aktivně přispívá k šíření informací o konopí jako užitkové rostlině. Provoz spolku ve svém volném čase zajišťuje dvanáct aktivních členů (dobrovolníků) a několik externích spolupracovníků. Vedle toho Konopa sdružuje v Konopa.Klubu kolem stovky pasivních členů a hlásí se k ní množství přátel a sympatizantů všech věkových kategorií.

Společným zájmem členů Konopy je obnova pěstování, hospodářského zhodnocování, tecnického, potravinářského i léčebného využívání jedné z nejstarších kulturních plodin za účelem zlepšení životních podmínek člověka na místní, regionální, národní i světové úrovni, současně i postupné obnově a zlepšování stavu životního prostředí.

Konopa z.s. se v žádném případě nezabývá konopnými produkty, které by bylo možné považovat za omamné a psychotropní látky, pěstováním nebo zpracováním tzv. lékařského konopí ani nepodporuje šíření omamných drog.

KONOPA z.s.

kontaktní telefon:+420 605 900 530
kontaktní e-mail:           info@konopa.cz
bank. spojení:   2300 58 95 65 / 2010
náhled do banky – transparentní účet
DIČ / IČO:  CZ / 69 38 78 77

o nás

Konopa

(původně občanské sdružení, dnes – podle nového občanského zákoníku zapsaný spolek) je nestátní nezisková ekologická a osvětová organizace založená na práci dobrovolníků.

idea

stanovy

projekty a akce

přidej se

KONOPA z.s.

Lucemburská 39

130 00  Praha 3

Česká republika

kontaktní telefon:+420 605 900 530
kontaktní e-mail:           info@konopa.cz
bank. spojení:   2300 58 95 65 / 2010
náhled na – transparentní účet
IČO/DIČ:  CZ/   69 38 78 77

přidej se

Konopa.Klub

je otevřený pro všechny, kteří chtějí podpořit naší činnost, získávat přehled o aktuálním konopném dění, využívat výhod při účasti na našich akcích nebo se aktivněji zapojovat do uzavřených diskusí nebo do přípravy akcí pro veřejnost.

Členství v klubu je podmíněno vyplněním přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku na účet spolku č. 2300 58 95 65 / 2010. Výši příspěvku si můžete určit sami podle svého uvážení a možností. Za základní výši příspěvku považujeme částku cca 500,- Kč, studenti bez vlastního výdělku, důchodci a občané s nižšími příjmy se mohou stát členy po zaplacení příspěvku od 200,-Kč. Členský příspěvek je možné uhradit i bez financí, například dobrovolnickou prací.

Pokud na náš účet převedete částku vyšší než 2 000,- Kč, vystavíme na požádání potvrzení o příspěvku na vzdělávací a envinmentální účely (pro daňové odpočty). V případě, že jako roční příspěvek převedete částku přesahující 2 000 000.-Kč, rádi vám vystavíme i doporučení k psychiatrickému vyšetření.


Pokud souhlasíte, napište do tohoto pole, co očekáváte od členství v Konopa.Klubu a jak se chcete zapojit do činnosti spolku.
ulice a číslo
PSČ
obec/město
Na tuto adresu budeme několikrát do roka posílat Občasník, popřípadě jiné pozvánky a zprávy spolku.
Mezi povinnosti člena klubu patří také úhrada ročního členského příspěvku. Do kolonky napište datum odeslání příspěvku, nebo nabídněte jiný způsob plnění (nefinanční), které jste konzultoval s některým členem výboru spolku.
rok narození + můžete připojit poznámku

Další informace o nakládání s vašimi osobními daty najdete v záložce GDPR.

Když se budete chtít podívat kdy byl váš finanční příspěvek na náš účet připsán, nebo zkontrolovat hospodaření spolku, zde je náhled na náš  transparentní bankovní účet.

KONOPA z.s.

Lucemburská 39

130 00  Praha 3

Česká republika

kontaktní telefon:+420 605 900 530
kontaktní e-mail:           info@konopa.cz
bank. spojení:   2300 58 95 65 / 2010
náhled na – transparentní účet
IČO/DIČ:  CZ/   69 38 78 77

domů

Zapsaný spolek (občanské sdružení) Konopa je nestátní nezisková ekologická osvětová organizace, která od svého založení v roce 1999 aktivně přispívá k šíření informací o konopí jako užitkové rostlině. Provoz spolku ve svém volném čase zajišťuje dvanáct aktivních členů (dobrovolníků) a několik externích spolupracovníků. Vedle toho Konopa sdružuje v Konopa.Klubu kolem stovky pasivních členů a hlásí se k ní množství přátel a sympatizantů všech věkových kategorií.

Společným zájmem členů Konopy je obnova pěstování, hospodářského zhodnocování, tecnického, potravinářského i léčebného využívání jedné z nejstarších kulturních plodin za účelem zlepšení životních podmínek člověka na místní, regionální, národní i světové úrovni, současně i postupné obnově a zlepšování stavu životního prostředí.

Konopa z.s. se v žádném případě nezabývá konopnými produkty, které by bylo možné považovat za omamné a psychotropní látky, pěstováním nebo zpracováním tzv. lékařského konopí ani nepodporuje šíření omamných drog.

KONOPA z.s.

kontaktní telefon:+420 605 900 530
kontaktní e-mail:           info@konopa.cz
bank. spojení:   2300 58 95 65 / 2010
náhled do banky – transparentní účet
DIČ / IČO:  CZ / 69 38 78 77

odkazy