domů

Zapsaný spolek (občanské sdružení) Konopa je nestátní nezisková ekologická organizace, která od svého založení v roce 1999 aktivně přispívá k šíření informací o konopí jako užitkové rostlině. Provoz spolku ve svém volném čase zajišťuje dvanáct aktivních členů (dobrovolníků) a několik externích spolupracovníků. Vedle toho Konopa sdružuje v Konopa.Klubu kolem stovky pasivních členů a hlásí se k ní množství přátel a sympatizantů všech věkových kategorií.

Společným zájmem členů Konopy je obnova pěstování, hospodářského zhodnocování, tecnického, potravinářského i léčebného využívání jedné z nejstarších kulturních plodin za účelem zlepšení životních podmínek člověka na místní, regionální, národní i světové úrovni, současně i postupné obnově a zlepšování stavu životního prostředí.

Konopa z.s. se v žádném případě nezabývá konopnými produkty, které by bylo možné považovat za omamné a psychotropní látky, pěstováním nebo zpracováním tzv. lékařského konopí ani nepodporuje šíření omamných drog.

o nás

Konopa

(původně občanské sdružení, dnes – podle nového občanského zákoníku zapsaný spolek) je nestátní nezisková ekologická a osvětová organizace založená na práci dobrovolníků.

idea

stanovy

projekty a akce

přidej se

přidej se

Konopa.Klub

je otevřený pro všechny, kteří chtějí podpořit naší činnost, získávat přehled o aktuálním konopném dění, využívat výhod při účasti na našich akcích nebo se aktivněji zapojovat do uzavřených diskusí nebo do přípravy akcí pro veřejnost.

Členství v klubu je podmíněno vyplněním přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku na účet spolku č. 2300 58 95 65 / 2010. Výši příspěvku si můžete určit sami podle svého uvážení a možností. Za základní výši příspěvku považujeme částku cca 500,- Kč, studenti bez vlastního výdělku, důchodci a občané s nižšími příjmy se mohou stát členy po zaplacení příspěvku od 200,-Kč. Členský příspěvek je možné uhradit i bez financí, například dobrovolnickou prací.

Pokud na náš účet převedete částku vyšší než 2 000,- Kč, vystavíme na požádání potvrzení o příspěvku na vzdělávací a envinmentální účely (pro daňové odpočty). V případě, že jako roční příspěvek převedete částku přesahující 2 000 000.-Kč, rádi vám vystavíme i doporučení k psychiatrickému vyšetření.

Dosud se nám nepodařilo upravit přihlášku jako internetový formulář. Proto vás prosíme, pokud se chcete stát členem klubu, přepište nebo okopírujte níže uvedenou přihlášku do svého programu pro elektronickou poštu a vyplněnou pošlete (jako e-mail) na adresu info@konopa.cz.


přihláška do Konopa.Klubu

jnéno:

příjmení:

poštovní adresa

ulice, číslo:

PSČ:

město:

rok narození:

profese:

Souhlasím se zasíláním aktualit, pozvánek a zpráv ze serweru konopa.cz na e-mailovou adresu, ze které tuto přihlášku odesílám.


Po vyplnění přihlášky a úhradě členského příspěvku se automaticky stáváte členem klubu na 1 rok. Po uplynutí jednoho kalendářního roku členství v Konopa.Klubu můžete zaplacením příspěvku na další rok své členství prodloužit, nebo požádat některého aktivního člena, aby vás navrhl přijmout mezi aktivní členy spolku.

Není-li vaše členství jakoukoli formou prodlouženo-obnoveno, jsou všechny údaje, které jste nám v přihlášce svěřil/a, do dvou kalendářních měsíců od zániku členství z adresářů vymazány. Další informace o nakládání s vašimi osobními daty najdete v záložce GDPR.

Když se budete chtít podívat kdy byl váš finanční příspěvek na náš účet připsán, nebo zkontrolovat hospodaření spolku, zde je náhled na náš  transparentní bankovní účet.

 

blog

Vítejte v blogu Konopy,

na tomto místě bychom se rádi setkávali s vašimi názory, postřehy nebo dotazy. Podle množství připomínek či dotazů zde zřídíme moderovanou diskuzi, konzultační odíl nebo specializovaná diskusní vlákna. Předem musíme upozornit, že stránky Konopy se léčivým konopím a problematikou jeho pěstování zabývají jen velmi okrajově. Pokud se budete chtít dozvídat více o vývoji legislativy ohledně …

přátelé a partneři

Konopa je členem asociace ekologických organizací

zeleny kruh

a hlásí se k jeho etickému kodexu


Konopa je členem Svazu lnu a konopí

Svaz lnu a konopí

Svaz sdružuje pěstitele lnu setého a konopí setého, zpracovatele těchto plodin a další instituce, zabývající se související problematikou. Cílem činnosti je vzájemná spolupráce a podpora lnářství a konopářství v ČR, poskytování informací, pořádání seminářů, poradenství, vydávání odborných publikací, zastupování zájmu lnářů a konopářů na ministerstvech a v dalších orgánech a organizacích i spolupráce se zahraničními partnery.


e-konopí

Rodinná firma, zabývající se produkcí, dovozem a především výrobou českých konopných produktů, potravin, kosmetiky a lazurovacích laků pod značkou HEMP PRODUCTION CZ.


konopný beton

Deset let zkušeností na poli přírodního stavitelství, 10 let zkušeností s hempcretem. Přírodní stavitelství a poradenství, spolrupráce s odborníky, praktiky, vzdělávacími a výzkumnými institucemi v České a Slovenské republice.


Agritec Šumperk

Agritec – výzkum pro zemědělství, životní prostředí a potravinářství; šlechtění rostlin, množení a prodej osiv; konzultační a poradenské služby.