Polní den v Agritecu Šumperk 27.6. 2019

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služžby, s.r.o.
a
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.

si Vás dovolují pozvat na

Polní den lnu a konopí
který se koná ve čtvrtek 27. 6. 2019
v areálu společnosti

Program
08:30 – 09:30 prezence účastníků v sále společnosti
 občerstvení
09:30 – 10:30 krátké přednášky na téma:
výsledky výzkumu a aktuální stav v oblasti pěsto vání lnu a konopí
plochy lnu a konopí v ČR, agrotechnická opatření, ochrana a jiné
situace v oblasti pěstování luskovin a kmínu v ČR
10:30 – 11:00 konzultace a diskuze
11:00 – 13:00 prohlídka polních pokusů
odrůdové pokusy s konopím setým,
odrůdové, registrační a SDO pokusy se lnem olejným,
udržžovací šlechtění odrůd Raciol, Agriol a Agram a dalších novošlechtění, genové zdroje aj.
po 13:00 občerstvení
konzultace, výměna zkušeností
prohlídka odrůdových a agrotechnických pokusů s luskovinami, kmínem, řepkou a obilovinami

Přednášející:
Výzkumní pracovníci společnosti AGRITEC
a spolupracujících organizací

Přihlášky přijímá a další šinformace podá:
Ing. Marie Bjelková, Ph.D.
Tel: 728 270 748
bjelkova@agritec.cz