Ekologie

obnova udržitelného rolnictví

dekontaminace půdy

návrat k soběstačnosti

Technické konopí je podle závěrů českých i zahraničních odborníků ideální ekologickou rostlinou, představitelem alternativního zdroje surovin a energie – biomasy. Mezi ostatními zdroji biomasy konopí vyniká hned několika nej, které ho předurčují do pozice tahouna proměny společnosti směrem k trvale udržitelnému způsobu života:

Velmi efektivně hospodaří se sluneční energií, tzn., že za relativně krátkou dobu (cca 120 dní) vyprodukuje na hektaru orné půdy až 12t různorodé biomasy. To je čtyřnásobek nárůstu bukového lesa. Vysoké rostliny s širokými listy přitom rychle tvoří tzv. zápoj, jehož stín bezpečně potlačí růst plevelů na pozemku. Kořeny odčerpávají z půdy kromě živin také řadu nečistot, včetně těžkých kovů či pesticidních krust. Studie ing. Petříkové ze Sdružení pro českou biomasu (BIOM CZ) prokazuje rekultivační schopnosti konopí a jeho vysokou přizpůsobivost zhoršeným podmínkám (stabilní výnosy na hnědouhelných výsypkách). Dobře vyvinutý kořenový systém plní také protierozní funkci a poskytuje vhodné prostředí žížalám. Opadávání listů v závěrečných fázích růstu dodává zpět do půdy velké množství cenných živin a zabraňuje tak vyčerpání půdy. Konopí lze díky tomu pěstovat až 7 let na jednom místě. Díky výše uvedeným vlastnostem je konopí prvotřídní rostlinou pro ekologické zemědělství, jejíž pěstování nejen že nevyžaduje herbicidní a pesticidní postřiky, ale dokonce eliminuje negativní důsledky použití chemických prostředků. Nejvhodnější je však zapojení konopí do systému rotace plodin. Některé z látek obsažených v konopném stonku, listech a květech totiž prokazatelně chrání nejen samotné konopí, ale i další rostliny před nemocemi a škůdci (např. brambory před plísní atp.).

Samostatnou kapitolou je následné zpracování konopí na výše jmenované suroviny a konečné výrobky. Oproti výrobě z konvenčních materiálů je výroba z konopných surovin šetrnější k životnímu prostředí a splňuje bezezbytku požadavky kladené na trvale udržitelnou produkci. Získané výrobky se totiž vyznačují vysokou trvanlivostí na jedné a 100% biodegrabilitou na druhé straně. Tak například konopná látka spředená z těch nejdelších a nejpevnějších vláken v rostlinné říši sloužila dlouhá staletí k uskladnění potravin, které v ní vydržely dlouho čerstvé, chráněné před plísní. Konopné oděvy si dnes nacházejí věrné zákazníky mezi alergiky, jejichž citlivá pokožka ji dobře snáší. Starověcí Číňané z recyklované látky vyráběli jeden z prvních (a zároveň nejkvalitnějších) papírů na světě. Dnes se pro výrobu papíru v západních zemích používá spíše pazdeří. Tento dřevu podobný „odpad“ vzniká při zpracování stonku na vlákno. Ze všeho nejlépe se uplatňuje v tradičním hospodářství – je jedinečnou podestýlkou pod hospodářská zvířata, zvláště koně (vykazuje až 7x vyšší savost než sláma, chrání před chorobami kopyt), získaná směs i čisté pazdeří slisované do pelet či briket poskytuje komfortní palivo pro biokotle s vysokou výhřevností (cca 17 GJ/t pazdeří). Svými vlastnostmi je však také předurčeno pro výrobu stavebních materiálů (maltové a betonové směsi, pazdéřové desky, podlahy), po chemické úpravě (pyrolýze…) lze z pazdeří získat celou řadu důležitých průmyslových surovin, např. etanol, metan, pyrolitický olej, asfalt či dehet. Vedle surovin ze stonku dává hektar konopí také přes půl tuny semene, které svou lahodnou oříškovou chutí a unikátním složením (9 nenasycených mastných kyselin v harmonickém poměru, vitamíny, minerály…) předčí všechny konkurenty včetně sojových bobů. Jedna hrst konopného semene prý pokryje denní výživovou potřebu dospělého člověka. Z konopného semene se lisováním získá kvalitní panenský olej s použitím ve studené kuchyni či zdravotní kosmetice (léčí lupénku a další dermatologické potíže). Odpad z lisování oleje, tzv. pokrutiny jsou vhodným doplňkem stravy domácích, hospodářských i volně žijících zvířat. Konopné semínko je základem zdravé výživy všech vyšších živočišných druhů od člověka po ryby.

Technické konopí proto představuje jeden z nejperspektivnějších rostlinných zdrojů, s jehož pomocí v absolutním souladu s principy trvale udržitelného rozvoje či života (lokální, obnovitelný zdroj, bezodpadové hospodářství, komplexnost) dokáže lidstvo komfortním způsobem uspokojovat své materiální potřeby bez negativního, ba naopak s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Konopí představuje příležitost pro vyřešení globální ekologické a civilizační krize

Jádro expozice tvoří živé rostliny, tradiční ruční zpracování, oděvy, kosmetika, stavebniny či na místě připravené konopné občerstvení. „Cílem veletrhu je seznámit širokou veřejnost s užitkem, který z obnovení hospodářského využití konopí plyne zemědělcům, výrobcům, obchodníkům, spotřebitelům a především životnímu prostředí. Odborný seminář pak usiluje o podnícení dalšího rozvoje tohoto znovu se rodícího hospodářského odvětví prohloubením spolupráce výzkumné a podnikatelské sféry“, uvedl mluvčí o.s .Konopa Michal Ruman.

Pro návštěvníky KONO-BUSINESSU 2005 je i letos připraven bohatý doprovodný program: módní přehlídky, besedy, ukázky rukodělného zpracování konopných stonků či Jiří X. Doležal s přehlídkou vítězných snímků soutěže Reflex Cannabis Cup. Chvíle odpočinku a možnost vstřebat zážitky nabídne čajovna umístěná v tee-pee z konopné stanoviny. K ochutnání zde bude široký sortiment konopných čajů a pamlsků.

O. s. Konopa je ekologickou organizací, která přípravou KONO-BUSINESSU 2005 navazuje na tradici založenou v letech 2000 a 2001. Pod heslem PRÁCE, OBŽIVA, LÉK a RADOST svou činností od roku 1999 přispívá ke zvyšování povědomí veřejnosti o jiném než omamném využití konopí. „Je třeba, aby lidé pochopili, jak obrovskou příležitost pro vyřešení dnešní globální ekologické a civilizační krize konopí jako obnovitelný surovinový zdroj představuje. Doufáme, že letošní veletrh tomuto uvědomění napomůže“, shrnuje smysl veletrhu Michal Ruman.

Brány Výstaviště jsou otevřeny od středy do neděle mezi 9. a 18. hodinou.

Tisková zpráva ke stažení

Konobiss_2005_plakat

Tisková zpráva k veletrhu KONO-BUSINESS 2006

Pořadatelský team:
Michal Ruman – 724 106 808 (tiskový mluvčí o.s. Konopa, Praha)
Hana Gabrielová – 777 02 70 12 (hl. organizátor, České Budějovice)

Je konopí nebezpečná droga nebo rostlina bohů?

Občanské sdružení Konopa pořádá 4. ročník veletrhu hospodářského využití konopí KONO-BUSINESS 2006. Od čtvrtka 24. do úterý 29. srpna se mohou návštěvníci zemědělského veletrhu Země Živitelka na Výstavišti v Českých Budějovicích seznamovat s historií a současností pěstování, zpracování a užívání této kulturní rostliny. V šapitó velkoprostorového stanu se představí většina domácích producentů a distributorů konopných produktů: oděvů, kosmetiky, potravin či palivových briket. Chybět nebude ukázka provaznického umění, ruční papír, stavebniny či v přírodě rozložitelné plasty. Připraveno je i konopné občerstvení, v doprovodném programu např. výstava fotografií a módní přehlídka.

Konopí je přadnou a olejnatou rostlinou, kterou člověk využívá již od pravěku. Bylo jednou z prvních cíleně pěstovaných plodin a hlavním surovinovým zdrojem velkých starověkých i novověkých civilizací. Díky přizpůsobivosti klimatickým podmínkám a mnohostrannému využití se postupně rozšířilo do všech koutů světa. V současnosti, po období vynuceného útlumu, se vrací na světová i česká pole a často je označováno za rostlinu 21. století. Plochy oseté technickým konopím v České republice letos poprvé přesáhly výměru 1000ha. Nenáročnost pěstování, vysoké výnosy a široká možnost zpracování vlákna, pazdeří i semene do kvalitních, v přírodě rozložitelných a zdraví prospěšných produktů jsou velkou příležitostí pro obnovu venkova a ozdravení celé planety. „Kromě rozšířeného názoru, že konopí je nebezpečná droga, existuje i jiný pohled. Podle našich předků nám konopí darovali bohové, abychom je využili od nejmenšího lístku až po nejhlubší kořen. Dává nám potravu, oděv, stavební materiál, krmivo, papír, palivo i medicínu. Prostě všechno, co člověk potřebuje k životu, lze získat z jedné rostliny,“ říká o konopí jeden z jeho dlouholetých propagátorů Horst Lampert z Neznašova u Českých Budějovic.

KONO-BUSINESS 2006 je příležitostí osobně se přesvědčit, co je na těchto názorech pravdy.