Obnova udržitelného hospodářství

Konopí představuje příležitost pro vyřešení globální ekologické a civilizační krize

Než připravíme aktualizovanou stránku o udržitelném hospodaření v naší zemi (i na Zemi), nabízíme prozatím text zprávy o akci nazvané Kono-Busines:

Jádro expozice tvoří živé rostliny, tradiční ruční zpracování, oděvy, kosmetika, stavebniny či na místě připravené konopné občerstvení. „Cílem veletrhu je seznámit širokou veřejnost s užitkem, který z obnovení hospodářského využití konopí plyne zemědělcům, výrobcům, obchodníkům, spotřebitelům a především životnímu prostředí. Odborný seminář pak usiluje o podnícení dalšího rozvoje tohoto znovu se rodícího hospodářského odvětví prohloubením spolupráce výzkumné a podnikatelské sféry“, uvedl mluvčí o.s .Konopa Michal Ruman.

Pro návštěvníky KONO-BUSINESSU 2005 je i letos připraven bohatý doprovodný program: módní přehlídky, besedy, ukázky rukodělného zpracování konopných stonků či Jiří X. Doležal s přehlídkou vítězných snímků soutěže Reflex Cannabis Cup. Chvíle odpočinku a možnost vstřebat zážitky nabídne čajovna umístěná v tee-pee z konopné stanoviny. K ochutnání zde bude široký sortiment konopných čajů a pamlsků.

O. s. Konopa je ekologickou organizací, která přípravou KONO-BUSINESSU 2005 navazuje na tradici založenou v letech 2000 a 2001. Pod heslem PRÁCE, OBŽIVA, LÉK a RADOST svou činností od roku 1999 přispívá ke zvyšování povědomí veřejnosti o jiném než omamném využití konopí. „Je třeba, aby lidé pochopili, jak obrovskou příležitost pro vyřešení dnešní globální ekologické a civilizační krize konopí jako obnovitelný surovinový zdroj představuje. Doufáme, že letošní veletrh tomuto uvědomění napomůže“, shrnuje smysl veletrhu Michal Ruman.

Brány Výstaviště jsou otevřeny od středy do neděle mezi 9. a 18. hodinou.