O pěstování

Pěstování a zpracování konopí v České republice upravuje zákon z 20. května 2004, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a zákon č. 2/1969 Sb.

Pro pěstitele konopí a máku na ploše do 100 m2 (tj. 10×10 m) jsou určující tyto paragrafy:

§ 5: čl. (5): – Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům zahradnickým, technickým a průmyslovým (vlákno a semeno), jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.

§ 15: – Zakazuje se dle odst. E) získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů.

§ 24: – Zakazuje se dle odst. A) pěstovat druhy a odrůdy rostlin konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů.

Podle § 29 – podléhá pěstování konopí a máku na výměře nad 100 m2 ohlašovací povinnosti u místně příslušných Celních úřadů.

Odkaz na stránky celní správy.