O drogách

Od 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb., nařízení vlády týkající se bližšího vymezení druhů a množství omamných a psychotropních látek (OPL) pro potřeby nového trestního zákoníku (č. 467/2009 Sb.) a vymezení rostlin, které jsou považovány za rostliny obsahující omamnou nebo psychotropní látku a stanovení množství většího než malé (č. 455/2009 Sb.).

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Fyzická osoba (občan) smí přípravky s obsahem návykových látek nabývat pouze pro vlastní potřebu a pouze na základě lékařem vydaného receptu, § 5 odst. 2 písm. h) zákona o návykových látkách. S návykovými látkami mohou zacházet výhradně právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vydalo Povolení k zacházení, nebo subjekty, které s návykovými látkami mohou zacházet přímo ze zákona, § 5 zákona o návykových látkách.

Odrůdy konopí, ve kterých není obsah látek ze skupiny tetrahydrocannabinolů vyšší než 0,3%, je označováno jako „technické konopí“ a tyto paragrafy se na ně nevztahují.