Přihláška do klubu

Přihlašuji se za člena Konopa.Klubu. Členství trvá 1 kalendářní rok od zapsání uchazeče do adresáře spolku a splnění základních podmínek pro přijetí. Po uplynutí jednoho roku je možné členství prodloužit bez nového vyplňování přihlašovacího formuláře, nebo se ucházet o zapsání do seznamu aktivních členů Konopy z.s.
Souhlasím se stanovami z.s. Konopa a mám v úmyslu se jimi řídit.
Beru na vědomí pravidla zacházení s osobními údaji jak jsou uvedena na www.konopa.cz. Souhlasím s tím, že moje adresa a e-mail budou po dobu trvání mého členství v klubu vedeny v adresáři spolku. Elektronické pozvánky, zprávy a oznámení z centra spolku mohou přicházet i po ukončení členství v klubu až do dne ukončení následného ročníku Akce 100 kytek.
*

Na tuto adresu budeme několikrát do roka posílat Občasník, popřípadě jiné pozvánky a zprávy spolku.

Mezi povinnosti člena klubu patří také úhrada ročního členského příspěvku (více informací). Vyberte datum odeslání příspěvku, nebo v poli pro poznámky nabídněte jiný způsob plnění (nefinanční), které jste konzultoval s některým členem výboru spolku.


Co očekáváte od členství v Konopa.Klubu, jak se chcete zapojit do činnosti spolku apod.