Přidejte se

Konopa.Klub

je otevřený pro všechny, kteří chtějí podpořit naší činnost, získávat přehled o aktuálním konopném dění, využívat výhod při účasti na našich akcích nebo se aktivněji zapojovat do uzavřených diskusí nebo do přípravy akcí pro veřejnost.

Členství v klubu je podmíněno vyplněním přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku na účet spolku č. 2300589565 / 2010. Výši příspěvku si můžete určit sami podle svého uvážení a možností. Za základní výši příspěvku považujeme částku cca 500,- Kč, studenti bez vlastního výdělku, důchodci a občané s nižšími příjmy se mohou stát členy po zaplacení příspěvku od 200,-Kč. Členský příspěvek je možné uhradit i bez financí, například dobrovolnickou prací.

Pokud na náš účet převedete částku vyšší než 2 000,- Kč, vystavíme na požádání potvrzení o příspěvku na vzdělávací a envinmentální účely (pro daňové odpočty). V případě, že jako roční příspěvek převedete částku přesahující 2 000 000.-Kč, rádi vám vystavíme i doporučení k psychiatrickému vyšetření.

Přihlašuji se za člena Konopa.Klubu. Členství trvá 1 kalendářní rok od zapsání uchazeče do adresáře spolku a splnění základních podmínek pro přijetí. Po uplynutí jednoho roku je možné členství prodloužit bez nového vyplňování přihlašovacího formuláře, nebo se ucházet o zapsání do seznamu aktivních členů Konopy z.s.
Souhlasím se stanovami z.s. Konopa a mám v úmyslu se jimi řídit.
Beru na vědomí pravidla zacházení s osobními údaji jak jsou uvedena na www.konopa.cz. Souhlasím s tím, že moje adresa a e-mail budou po dobu trvání mého členství v klubu vedeny v adresáři spolku. Elektronické pozvánky, zprávy a oznámení z centra spolku mohou přicházet i po ukončení členství v klubu až do dne ukončení následného ročníku Akce 100 kytek.
*

Na tuto adresu budeme několikrát do roka posílat Občasník, popřípadě jiné pozvánky a zprávy spolku.

Mezi povinnosti člena klubu patří také úhrada ročního členského příspěvku (více informací). Vyberte datum odeslání příspěvku, nebo v poli pro poznámky nabídněte jiný způsob plnění (nefinanční), které jste konzultoval s některým členem výboru spolku.


Co očekáváte od členství v Konopa.Klubu, jak se chcete zapojit do činnosti spolku apod.