Co nabízíme

přednášky, besedy, výukové programy, osvětové akce, stánky a výstavy, organizaci seminářů, konferencí, odborné poradenství a konzultace

Příklady tématických okruhů:

  • Konopí – pěstování a prvotní zpracování konopí; konopí a životní prostředí; historie využívání konopí; lokální hospodaření; konopné výrobky a jejich dopad na člověka; konopné potraviny; konopí v medicíně, konopí – obnovitelný zdroj surovin a energie; konopí jako droga ad.
  • Šetrná energetika – obnovitelné energie vs. fosilně-nukleární energetika
  • Zelené festivaly – jak zorganizovat kulturní akci a šetřit přitom životní prostředí?
  • Ekologický management výroby – na co si dávat pozor v každodenním provozu vaší organizace? Jak najít ty nejvýznamnější problémy a nejefektivnější řešení?

Ukázka realizovaného cyklu vzdělávacích setkání zaměřených na praktické možnosti využití konopí.

Seznámení s potenciálem hospodářského využití konopí jako potraviny, léku či stavebního materiálu:

1. Konopí – odvěký přítel člověka

První lekce byla věnována obecnému představení konopí jako tradiční rostliny, nejstarší i novější historii pěstování a užívání konopí i s událostmi, které vedly k jeho zákazu. Setkání vedli manželé Trčkovi ze z. s. Konopa, kteří se pátráním po kořenech konopí věnují v rámci své etnografické praxe.

2. Konopím ke zdraví

Druhá lekce se zaměřila na využití konopí jako zdravé potraviny či doplňku pro předcházení a léčbě některých nemocí. Na setkání jsme měli příležitost ochutnat některé z konopných potravin a seznámít  se s jejich významem např. při bezlepkové dietě, rekonvalescenci, sportu či v těhotenství. Na otázky, zda je u nás konopí jako lék legální či jak je to s dostupností konopí, přišel odpovědět člen petičního výboru za léčebné konopí, který shrnul i aktuální stav legislativních změn ve prospěch léčebného konopí.

3. Sej konopí!

Zájemci o pěstování konopí si na své přišli při třetím setkání, které přineslo informace o zkušenostech s výběrem a přípravou půdy, výsevem, potřebou péče o porost, sklizní a následným využitím konopí. Lekci doprovázela projekce fotografií a krátkých videí z Čech i zahraničí. Při této příležitosti byla také možnost získat semínka konopí pro vlastní výsev.

4. Konopný dům – sen nebo skutečnost?

Další lekce se zaměřila na využití konopí jako stavebního materiálu. O přednostech konopného stavitelství přišel pohovořit zkušený praktik , který vedl několik workshopů o využití konopí pro stavbu a rekonstrukci domů a takové stavby provádí.

5. Ekologické souvislosti využití konopí

Závěrečné setkání vedlo přítomné k hledání odpovědí na otázky vztahu konopí, ekologického zemědělství, obnovitelné energetiky a lokální ekonomiky? Poslední lekce se pokoušela začlenit konopí do kontextu přechodu k udržitelné ekonomice a společnosti.

SETKÁNÍ SE SEMENCEM

Cílem naší akce je ukázat, že:

  • potraviny z konopného semene patří do jídelníčku zdravé výživy
  • konopí je prastará kulturní rostlina, po tisíce let pěstovaná u nás i ve světě
  • konopí čistí vzduch i znečištěnou půdu a zužitkuje se celé – beze zbytku
  • konopí je užitečná technická plodina, využitelná v řadě oborů od energetiky po stavebnictví
  • konopí se nemusíte bát, povolené odrůdy mohou pěstovat zemědělci i zahrádkáři