Přednášky a besedy pro školy

Zajišťujeme přednášky, besedy a jiné prezentace na téma konopí jako užitková rostlina. Přednášky a besedy jsou vždy přizpůsobeny konkrétní škole, možnostem a požadavkům na obsah i formu.

Naši lektoři „neprovádějí“ přímou drogovou prevenci, která mívá nezřídka opačný účinek. Prezentují konopí v souvislostech, ze kterých si posluchač sám odvodí, že nemá smysl pokoušet se konopí zneužívat k pochybným experimentům. Text a přístup k účastníkům přednášky či besedy je samozřejmě přizpůsobován věku a znalostem konkrétní skupiny (třídy).

I v případě zarámování besedy do konkrétního vyučovacího předmětu zmiňuje lektor širší spektrum souvislostí a oblastí, kde se konopí v současné době objevuje.

Pro uvolněnější příležitosti, školní i mimoškolní akce, připravíme malý workshop zaměřený na tradiční ruční zpracování vlákna. Užíváme nástroje a postupy z dob našich praprababiček, zajistíme i materiál, který zůstane škole nebo si děti mohou odnést vzorek domů.

Obsahově vyjímáme nebo propojujeme témata:

  • historie využívání konopí
  • konopí, tradiční polní plodina naší země
  • pěstování a prvotní zpracování konopí
  • lokální hospodaření
  • konopí a životní prostředí
  • konopné výrobky a jejich dopad na člověka
  • semenec, konopné potraviny
  • konopí, obnovitelný zdroj surovin a energie; .
  • jak organizovat kulturní akci s ohledem na životní prostředí