Konopné stoly a Konopné dny

Konopný stůl znamená setkání členů a přátel Konopy i náhodných zájemců z řad veřejnosti nad konkrétním tématem nebo s určitým zaměřením. Každý konopný stůl má sice předem připravený program, ale jeho předsedající je vždy otevřený námětům a přáním zúčastněných.

Časově rozsáhlejším konopným stolům říkáme také Konopný den. Ten může být spojený s účastí Konopy na akci jiného pořadatele, kupříkladu na Farmářských trzích, gastronomickém festivalu nebo oslavy pouti či městské slavnosti. Většinou se však jedná o samostatnou akci, spojenou s osvětovým programem, degustací, výukovým programem nebo exkurzí u významného pěstitele či zpracovatele.

Ekologické výukové programy jsou určeny mladším i starším, kteří se chtějí o konopí a životním prostředí nové věci dozvídat zábavnou formou a zároveň rozvinout vlastní schopnosti i dovednosti.

Nabídkou výukových programů navazujeme na fungování našeho dnes již zaniklého ekocentra Zelená pumpa, které mělo za cíl využívat a dále rozvíjet zkušenosti s neformálním vzděláváním dětí a mládeže.

Součástí programů je i dílna ručního zpracování konopných stonků. Vlastní témata výukových programů nejdete v tématech přednášek a besed pro školy i pro veřejnost.