Pro zelenější festivaly

Již v roce 2009/10 nabízela Konopa o.s. (dnes z.s.) pomoc při ozelenění veřejných akcí, zejména hudebních festivalů. Několik festivalů, přesněji řečeno realizačních týmů, se k myšlence přihlásilo hned, další v průběhu následujících roků. Návštěvníkům velkých koncertů a festivalů se šetrnější přístup k životnímu prostředí, přírodě i k sobě navzájem zalíbil a mnozí ho přijali za svůj.

Zajímavé je, že dnes, v roce 2019, tento princip objevuje i nejširší veřejnost a sdělovací prostředky. To není špatné skóre, necelých 10 let trval průnik myšlenky z malého okruhu nadšenců do obecnějšího povědomí národa. Jiné jednoduché myšlenky (například užívání toaletního papíru) nezdomácněly ve světovém měřítku ani po 300 letech.

Kdo máte chuť nebo potřebu organizovat větší setkání, nahlédněte do tohoto průvodce. Některé odkazy možná smazal rychlý let času, jiné se rozmnožily a staly se samozřejmostí, ale základní konstrukce bude užitečná vždycky.

Verzi ve formátu .pdf si můžete stahnout zdarma zde: ZeleneFestivaly-pruvodce

V sídle spolku je k dispozici i několik výtisků z původního vydání.