od r. 1999 se zabýváme osvětou a pomocí při obnově pěstování konopí jako užitkové plodiny.

stanovy

Stanovy

Stanovy zapsaného spolku Konopa platné od října 2015 čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název zapsaného spolku: KONOPA z.s. (dále jen spolek). 2. Sídlo spolku: Konopa z.s. Lucemburská 39, 130 00 Praha 3 3. Konopa je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k …

Stanovy Čtěte více »

    Svaz lnu a konopi              

Archivy