Jarní pěstitelská akce z. s. Konopa

tz-100kytek

Pěstování konopí je pro mnoho lidí stále zahaleno jakousi tajemnou rouškou, pro mnoho lidí stojí na samé hraně zákona. Podle současných platných zákonů je pěstování máku a konopí sice omezeno na určité odrůdy, ale neznamená to, že by to byly rostliny zakazované.

Konopí se u nás tradičně pěstovalo jako přadná rostlina (stejně jako len) na polích nebo i na záhonech v zahradách v blízkosti chalup a usedlostí. Pomáhalo obnovovat a kypřit půdu, chránilo zahrádky před nemocemi a škůdci.

Nedoceněný stále zůstává význam semence v kuchyni. Konopné semínko neobsahuje žádné omamné či psychotropní látky, zato má ideální složení pro výživu člověka. Konzument konopného panenského oleje a semence se obejde bez masa a jeho náhražek, bez ingrediencí, které se dovážejí přes kontinenty, i bez rybího tuku. Navíc je to chutné!

V uplynulých staletích patřilo pěstování a zpracování konopí mezi robotní povinnosti zemědělského lidu, spředeným vláknem se mohly platit daně. Až do počátku XX. století to také byla jedna ze tří domácích surovin na výrobu textilu. Pěstování konopí zanechalo nesmazatelnou stopu v české a moravské lidové kultuře, nejen v odívání, ale i v písních, tancích, místních jménech a názvech, v úslovích, pohádkách či vyprávění.


Máte zájem o balíček "akce 100 kytek"?

Stačí o něj požádat na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a v textu mailu uvést jméno a poštovní adresu, na kterou Vám máme zásilku poslat (každý rok v období od vyhlášení akce do konce května) a poukázat malý příspěvek na účet spolku.

Leták se stručnou informacmí o pěstování a balíček osiva, opatřený návěskou s certifikačními údaji, dostanete od nás zdarma. Příprava balíčků se všemi náležitostmi i jejich rozesílání je spojeno s určitými náklady. Proto prosíme abyste s mailovou žádostí o semínka zaslali i příspěvek na náklady s rozesíláním a poštovným. Ač jsme dlouhá léta drželi poplatek na úrovni 50,- Kč za zásilku, minulý rok již činili náklady (s malou rezervou) 70,- Kč.

Jsme rádi, že pro nastávající rok 2018 máme od konopných podnikatelů příslib určité nefinanční podpory této akce, a věříme proto, že bude možné požadovaný příspěvek vrátit na poloviční cestu mezi 50 a 70 korun.

Zájemce tedy požádáme o 60,- Kč na bankovní účet z. s. Konopa 2300589565/2010. Do zprávy pro příjemce je důležité uvést Vaše jméno (nebo značku, kterou ovšem musíte napsat i do výše uvedeného mailu).

Když se v průběhu akce objeví ve výpisu z banky platba od Vás, je balíček "akce 100 kytek" na cestě na adresu, kterou jste uvedli.

Akce 100 kytek pravidelně začíná prvním jarním dnem (většinou 20. nebo 21. března a končí 31. května! To je také nejvhodnější doba k výsevu konopí pod širé nebe!

Vy, kteří jste se pro nastávající rok přihlásili nebo se teprve přihlašujete ke členství v Konopa.Klubu, můžete požádat o balíček 100 kytek zdarma!

Jak se stát členem klubu? Nejprve si přečtěte stanovy spolku a rubriku 'poslání a cíle'. Potom už jen vyplníte vstupní formulář a zaplatíte roční příspěvek na náš transparentní účet.

Několik rad pro začátečníky

Konopí vyséváme od začátku dubna do konce května (po odeznění silnějších jarních mrazíků), do hloubky 2 – 3 cm.

Při dostatečném zavlažování je možné sít předem naklíčená semena. Jistotou jsou doma předpěstované sazeničky, které opatrně přesazujeme i s malým kořenovým balem.

Při pěstování na vlákno sejeme hustě do sponu cca 5 cm. Vyrostou štíhlé vysoké stvoly, málo rozvětvené ale s dlouhým jemnějším vláknem.

Na semeno sejeme do řádků vzdálených 30 cm i více. Rostlina má prostor se větvit a vyroste silnější, s větším množstvím květenství a následně i semen.

Chceme-li vysévat kombinovaně, pro sklizeň semene i stonků na hmotu, volíme podle uvážení „zlatou střední, cestu“.

V případě déletrvajícího sucha se vyplatí v prvním měsíci zalívat. Konopí nesvědčí příliš jílovitá půda, a vysoká hladina spodní vody.

Pokud se chceme radovat z velkých silných rostlin a šťavnatých semen, vyberme slunné a vzdušné místo.

Půdu – volíme hlinitou až hlinito-písčitou, nejlépe mírně zásaditou (pH mezi 7 a 7,3, můžeme ji upravit drceným vápencem, skořápkami vajec apod.). Pro vysoký výnos stonku je důležitý dostatek dusíku a draslíku v půdě, pro bohatý květ a semena fosfor.

Hnojivo – optimální je kompost, dobře proleželý hnůj (i slepičí) či kobylince. Zemině i konopí prospěje výsev po jetelovinách nebo luskovinách vázajících dusík. Osvědčeným receptem pro zdraví a vitalitu je hnojení dostatečně ředěným kopřivovým zákvasem na list.

Sklizeň pro vlákno – hned po odkvetení samčích květenství (žlutavé prašníky s polétavým pylem), na přelomu července a srpna. Menší plochy posečeme srpem nebo mačetou.

Při zpracování stonku na vlákno je důležitý proces rosení, který usnadní oddělení vlákna od dřevitého pazdeří. Stonky necháme ležet tři týdny na zahradě (občas je obrátíme i zakropíme). Poté je postavené ve snopcích necháme důkladně proschnout. Tradiční způsob je máčení stonku. Zcela ponořené stonky (zatížené, aby nevyplavaly na hladinu) necháme týden i déle ve vodě. Při máčení vzniká charakteristický, docela odporný zápach močidel.

Sklizeň pro semeno zahájíme, když semena v dolní polovině samičích květenství odolávají pevnějšímu stisku mezi prsty a mají šedohnědou barvu. Plísním zabráníme tak, že dáme květenství či celé rostliny co nejdříve dosušit. Rozvěsíme je na stinném, suchém a vzdušném místě při teplotě do 35oC, hlavou dolů aby semena vypadávala do připravené plachty. Také můžeme květenství rozprostřít na síto či podobnou podložku a alespoň jednou za den je provzdušnit. Suchá semena odrhneme a vyfoukáme z nich plevy. Aby  tuk obsažený v semenu v teple nezhořkl, skladujeme na chladném, suchém a tmavém místě.

Na zahradě se konopí uplatní i jako přirozená ochrana jiných rostlin (cibule, rajčat, brambor, zeleniny, květin) či půdu kypřící předplodina. Může posloužit jako živý plot nebo k vytvoření závětří. Rostlina je zajímavou ozdobou zahrady a pohlednou pastvou pro hmyz, v čase zrání semen živoucí krmítko pro ptáky.

Mladé konopí chutná býložravým domácím i divokým zvířatům. Jakmile začíná kvést, spodní listy žloutnout a stonek výrazněji dřevnatět, přestává být pro mnohá zvířata přitažlivá. Chcete-li konopí pro kozy nebo králíky, zkrmte je do konce července.

Konopí na sebe dokáže vázat nežádoucí látky. Můžeme je použít pro odstranění těžkých kovů nebo pesticidních reziduí z půdy. V takových případech ovšem nemůžeme použít semenec ke konzumaci.

Konopí nám může pomoci při rekultivaci pozemku, provzdušnění půdy a svým kořenovým systémem podporuje vzlínání vody z větších hloubek.

§ paragrafy §

Pěstování a zpracování konopí v České republice upravuje zákon z 20. května 2004, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a zákon č. 2/1969 Sb.

Pro pěstitele konopí a máku na ploše do 100 m2 (tj. 10×10 m) jsou určující tyto paragrafy:

  • § 5: čl. (5): – Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání,  skladování a zpracování konopí k účelům zahradnickým, technickým a průmyslovým (vlákno a semeno), jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.
  • § 15: – Zakazuje se dle odst. E) získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů.
  • § 24: – Zakazuje se dle odst. A) pěstovat druhy a odrůdy rostlin konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů.
  • Podle § 29 – podléhá pěstování konopí a máku na výměře nad 100 m2 ohlašovací povinnosti u místně příslušných Celních úřadů.

Novinky

Konopný den v Rožnově pod Radhoštěm

Vraťme konopí zašlou slávu

KONOPNÝ DEN V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

v sobotu 28. října oslavíme státní svátek v Rožnově, Bezručova 663, 3. ETÁŽ (budova Stroza) odpolednem přednášek, besed, workshopů, ukázek a ochutnávek

VALAŠSKÁ KONOPA

www.facebook.com/valasskakonopa

 
Beseda v Unhošti

Beseda v Unhošti ve středu 13.9. 2017

 
Pozvánka - Nebovidy

Celý článek...
 

Kontaktní místa

Sídlo Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877

Zeleny kruh

HP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner