Žádost o zaslání vzorku osiva

Připojuji se k Akci 100 kytek, kterou z.s. Konopa pořádá aby šířila povědomí o konopí jako tradiční užitkové rostlině. Chci nasít a vypěstovat menší množství rostlin konopí (osetá plocha do 100 m2 ) vybrané certifikované odrůdy pro pozorování či zkoumání této byliny. Beru na vědomí pravidla zacházení s osobními údaji jak jsou uvedena na www.konopa.cz. Souhlasím s tím, že moje adresa a e-mail budou po dobu nejvýše 14 měsíců vedeny v adresáři spolku. Elektronické pozvánky, zprávy a oznámení z centra spolku mohou přicházet ještě cca 1 měsíc po ukončení následného ročníku Akce 100 kytek.

Připojuji se k 22. ročníku Akce 100 kytek,
kterou Konopa z.s. každoročně pořádá aby šířila povědomí o konopí jako tradiční užitkové rostlině. Chci nasít a vypěstovat menší množství (do 100 m2) rostlin konopí vybrané certifikované odrůdy pro pěstitelské zkoumání a pozorování této byliny.
Beru na vědomí pravidla zacházení s osobními údaji jak jsou uvedena na www.konopa.cz. Souhlasím s tím, že moje adresa a e-mail budou po dobu 14 měsíců vedeny v adresáři spolku. Uvádím adresu, na kterou si přeji dostávat případné zásilky od spolku. Elektronické pozvánky, zprávy a oznámení z centra spolku mohou přicházet ještě cca 1 měsíc po ukončení následného ročníku Akce 100 kytek.
*

Prostřednictvím této adresy s Vámi budeme komunikovat!

Osivo neprodáváme, vzorek Vám v rámci akce poskytujeme zdarma! Protože se zajištěním přípravy a rozesílky vzorků osiva jsou spojené finanční náklady (tisk, příprava balíčků, organizace, poštovné a balné), žádáme příspěvek ve výši 70,- Kč. Vyberte prosím datum kdy jste ho na náš účet převedli. (Bankovní spojení = číslo účtu: 2300589565 / 2010, (v záložce -Kontakty- najdete náhled do transparentního účtu.)

V rámci „akce 100 kytek“ dostanete na adresu, kterou jste uvedli, vzorek certifikovaného osiva vybrané technické odrůdy konopí setého s návěskou, která osvědčuje původ a odrůdu osiva.