Enzymová úprava vlákenných surovin lnu a konopí pro všestranné využití

Situace v textilním průmyslu ve většině států Evropy je každému více méně známá. Pod tlakem levnější výroby téměř čehokoliv, vycházejícím z asijských zemí, se pomalu mění struktura a směřování textilního průmyslu v tradičních evropských textilních zemích.

Oblast lýkových vláken, tj. v Evropě především lnu a konopí, není vyjímkou. Klasickým desetiletími prověřeným technologiím a s nimi spojeným výrobcům tradičního, zejména lnářského zboží zesílila konkurence levných a v současnosti už i kvalitních dovozů natolik, že to mnozí výrobci lnářského sortimentu mokropředených přízí a z nich vyráběných tkanin bohužel nepřežili ve zdraví. Těm, kteří dosud vydrželi, patří obdiv, ale je třeba se dívat i dále do budoucnosti a přemýšlet, jak využít českých a moravských dlouholetých zkušeností na poli pěstování, sklízení a zpracování především lnu, otevřít se novým nápadům a technologiím a trpělivě zkoušet různé nové nebo modifikované způsoby zpracování, zejména uplatnění lněných, ale také konopných výrobků na současném trhu s textilními, technickými, případně kompozitními produkty.

Trendem současné Evropy a zároveň i předmětem finančních podpor z evropských rámcových programů FP 6 i FP 7 jsou v posledních letech projekty a technologie zaměřené na nepotravinářské využití zemědělské půdy, obnovitelné zdroje, biotechnologie, ekologii, bezodpadovou produkci na jedné straně a důraz na kvalitní výrobky s vysokou přidanou hodnotou orientované v této oblasti na funkční a ochranné textilie a technické využití textilních materiálů pro perspektivní a rostoucí sektory průmyslu, např. stavebnictví, výroba automobilů, zdravotnictví a další.

Také firma Inotex se snaží udržet krok s tímto vývojem. Proto se svými zákazníky a výzkumnými pracovišti v ČR, ale i v ostatních částech Evropy spolupracuje na výzkumu a zavádění technologií a produktů zpracovávaných nebo upravených pomocí biokatalyzátorů enzymů, na výrobě funkčních textilií a na řadě technických aplikací.

Enzymy jakožto biokatalyzátory rozkladných a výstavbových reakcí ve všech živých organismech dokáží všechno nač si jen pomyslíme, neboť žádný proces v přírodě se bez jejich aktivity neobejde. Zásadním problémem pro jejich průmyslové využití byla, před několika málo desetiletími, jejich velmi omezená průmyslová produkce s vysokými náklady, produkující enzymové preparáty za vysokou a tudíž pro mnohé potenciální aplikace neakceptovatelnou cenu. V posledních letech je však situace zásadně odlišná a na trhu je již k dispozici široká paleta enzymů pro různé typy aplikací v libovolných průmyslových množstvích a, co je obzvláště důležité pro jejich uživatele, za stále příznivější ceny.

Firma Inotex je jediná česká firma, která vyvíjí a vyrábí enzymy v průmyslovém měřítku pro oblasti textilních a příbuzných aplikací.Již řadu let nabízíme a prodáváme enzymy Texazym PF a Texazym DLG do technologií zpracování lněných přástů před mokrým dopřádáním. Dalšími fungujícími aplikacemi enzymů jsou v oblasti zušlechťování lněných, konopných a směsových textilií technologie enzymové „bio-vyvářky" s enzymemTexazym SC nebo odstraňování zbytků peroxidu z lázně po bělení s produktem Texazym DOX, které při následném barvení zajišťují významné zvýšení výtěžností především reaktivních barviv. V oblasti zpracování konfekce výborně fungují enzymy pro seprané efekty typu stone-washTexazym AB, pro barevné efekty Texazym LOOK a v neposlední řadě enzym pro odchlupení a odžmolkování lněné, konopné a ramiové konfekceTexazym AP. Jako odezva na rostoucí poptávku po textiliích z bambusových vláken, které vykazují řadu funkčních výhod jako např. antibakteriální účinnost, byl do nabídky Inotex zařazen i speciální Texazym BAM pro eliminaci nežádoucí vysoké chlupatosti a současné měkčení.

Firma Inotex pokračuje také ve vývoji a použití enzymů pro nové technologie směřující svým charakterem a výsledkem do oblastí bezodpadových ekologických zpracování obnovitelných zdrojů. Mezi tyto nové vývojové směry patří snahy o zefektivnění, vyšší výnosy a menší rizika ztrát při prvotních procesech zpracování vlákenných surovin, tj. při rosení lnu a konopí, kde Inotex spolupracuje se společností Agritec. Testováním enzymových produktůTexazym SER aplikovaných přímo na poli postřikem již bylo dosaženo prvních úspěchů spočívajících ve znatelném zvýšení výdajnosti dlouhého vlákna u postřikovaných ploch lnu.

Další možností aplikace enzymů pro alternativní využití lýkových vláken a zejména pro výrobu jemného vlákna s vyšší tržní hodnotou je enzymová kotonizace a další typy enzymového zjemňování, separace a elementarizace vláken konopí, přadného, ale možná i olejného lnu. Produkty Texazym BFE,Texazym SCW a Texazym DLG spolu s mechanickým rozvolněním umožňují získávat vlákno o takové jemnosti, čistotě, povrchu a vlastnostech, které jsou vhodné pro předení bavlnářskou rotorovou a prstencovou technologií, stejně jako pro alternativní aplikace v netkaných technických i oděvních textiliích a kompozitních materiálech. Zejména v těchto oblastech se otevírají nové a netušené možnosti využití lněných a konopných obnovitelných surovin pro rychle se rozvíjející oblasti trhu v automobilovém průmyslu a v progresivním odvětví výroby netkaných textilií pro technické, zdravotnické a v poslední době i oděvní aplikace.

Proto neváhejte a vydejte se s námi hledat cesty k novým technologiím a produktovým aplikacím. Inotex vám k tomu nabízí svoje dlouholeté zkušenosti z oblasti textilního zušlechťování, své přístrojové a akreditované zázemí a zkušenosti ze spolupráce v mnoha mezinárodních a tuzemských výzkumných projektech. Inotex se snaží zpřístupnit nové kvality a možnosti budováním a upevňováním spolupráce v celém rozsahu sklizňové a zpracovatelské technologie i vyhledáváním nových odbytových možností s vyšší přidanou hodnotou. Stranou nezůstává ani ekologie a bezodpadové využití lýkové suroviny.

Novinky

Akce 100 kytek 2017

Další informace k "akci 100 kytek" získáte kliknutím na tento odkaz.

________________________________________________________________________

 
Zahájení akce 100 kytek

KONOPA z.s.

dovoluje si Vás pozvat na

SNÍDANI S KONOPOU

Setkání členů a příznivců Konopy, široké veřejnosti,

i zástupců tisku a sdělovacích prostředků

při příležitosti  zahájení 18. ročníku

AKCE 100 KYTEK

aneb - pěstujte konopí legálně.

Věděli jste:

- že konopný textil ničí bakterie bez chemie - pomáhá léčit,

- proč měl Prissnitz tak výrazné úspěchy při aplikaci své léčebné metody,

- že potraviny z konopným semínkem jsou zdravější než rybí tuk?

Na SNÍDANI S KONOPOU se dozvíte ještě mnohem více:

- o konopné kuchyni,

- o konopném papíru,

- o stavebnictví s konopím.

Ochutnáte:

- semenec, který není jen zob pro zpěvné ptactvo,

- konopný olej, který není jen pro svícení nebo výrobu fermeže a laků,

- pečivo s konopnou moukou, která je vhodná i pro celiaky,

- konopný protein, který není jen pro koně a kulturisty.

Seznámíte se s nejužitečnější rostlinou minulých i budoucích věků!

V úterý 21. března 2017 od 10 hodin

v sídle Zeleného kruhu, Lublaňská 18 v Praze 2.

Účast laskavě potvrďte mailem na info@konopa.cz  nebo SMS na č. 605 900 530,

prvním 15 ohlášeným účastníkům rezervujeme místo přímo u konopného stolu.

 
VALNÁ HROMADA 2017
Srdečně zveme členy klubu, příznivce a přátele

do salonku Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1

na

výroční zasedání valné hromady Konopy

v sobotu 25. února 2017 od 17.00 hod.

od 17.00 hod. jednání valné hromady - pořad zasedání:
1.- Zahájení, registrace přítomných, volba předsedajícího a zapisovatele
2.- Zpráva o činnosti spolku, + další zprávy (hospodaření, revizní komise atd.)
3.- Schválení změny stanov spolku
4.- Odvolání dosavadních členů výboru spolku
5.- Volba nového výboru, statutárního orgánu spolku
6.- Výhledový plán práce a příprava akcí spolku v r. 2017
7.- Založení pobočného spolku, členské záležitosti
8.- Různé
9.- Usnesení a závěr

Účast potvrďte mailem na info@konopa.cz nebo SMS na 605 900 530 do pondělí 20. 2. 2017.

 

Kontaktní místa

Sídlo Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877

Zeleny kruh

HP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner