Enzymová úprava vlákenných surovin lnu a konopí pro všestranné využití

Situace v textilním průmyslu ve většině států Evropy je každému více méně známá. Pod tlakem levnější výroby téměř čehokoliv, vycházejícím z asijských zemí, se pomalu mění struktura a směřování textilního průmyslu v tradičních evropských textilních zemích.

Oblast lýkových vláken, tj. v Evropě především lnu a konopí, není vyjímkou. Klasickým desetiletími prověřeným technologiím a s nimi spojeným výrobcům tradičního, zejména lnářského zboží zesílila konkurence levných a v současnosti už i kvalitních dovozů natolik, že to mnozí výrobci lnářského sortimentu mokropředených přízí a z nich vyráběných tkanin bohužel nepřežili ve zdraví. Těm, kteří dosud vydrželi, patří obdiv, ale je třeba se dívat i dále do budoucnosti a přemýšlet, jak využít českých a moravských dlouholetých zkušeností na poli pěstování, sklízení a zpracování především lnu, otevřít se novým nápadům a technologiím a trpělivě zkoušet různé nové nebo modifikované způsoby zpracování, zejména uplatnění lněných, ale také konopných výrobků na současném trhu s textilními, technickými, případně kompozitními produkty.

Trendem současné Evropy a zároveň i předmětem finančních podpor z evropských rámcových programů FP 6 i FP 7 jsou v posledních letech projekty a technologie zaměřené na nepotravinářské využití zemědělské půdy, obnovitelné zdroje, biotechnologie, ekologii, bezodpadovou produkci na jedné straně a důraz na kvalitní výrobky s vysokou přidanou hodnotou orientované v této oblasti na funkční a ochranné textilie a technické využití textilních materiálů pro perspektivní a rostoucí sektory průmyslu, např. stavebnictví, výroba automobilů, zdravotnictví a další.

Také firma Inotex se snaží udržet krok s tímto vývojem. Proto se svými zákazníky a výzkumnými pracovišti v ČR, ale i v ostatních částech Evropy spolupracuje na výzkumu a zavádění technologií a produktů zpracovávaných nebo upravených pomocí biokatalyzátorů enzymů, na výrobě funkčních textilií a na řadě technických aplikací.

Enzymy jakožto biokatalyzátory rozkladných a výstavbových reakcí ve všech živých organismech dokáží všechno nač si jen pomyslíme, neboť žádný proces v přírodě se bez jejich aktivity neobejde. Zásadním problémem pro jejich průmyslové využití byla, před několika málo desetiletími, jejich velmi omezená průmyslová produkce s vysokými náklady, produkující enzymové preparáty za vysokou a tudíž pro mnohé potenciální aplikace neakceptovatelnou cenu. V posledních letech je však situace zásadně odlišná a na trhu je již k dispozici široká paleta enzymů pro různé typy aplikací v libovolných průmyslových množstvích a, co je obzvláště důležité pro jejich uživatele, za stále příznivější ceny.

Firma Inotex je jediná česká firma, která vyvíjí a vyrábí enzymy v průmyslovém měřítku pro oblasti textilních a příbuzných aplikací.Již řadu let nabízíme a prodáváme enzymy Texazym PF a Texazym DLG do technologií zpracování lněných přástů před mokrým dopřádáním. Dalšími fungujícími aplikacemi enzymů jsou v oblasti zušlechťování lněných, konopných a směsových textilií technologie enzymové „bio-vyvářky" s enzymemTexazym SC nebo odstraňování zbytků peroxidu z lázně po bělení s produktem Texazym DOX, které při následném barvení zajišťují významné zvýšení výtěžností především reaktivních barviv. V oblasti zpracování konfekce výborně fungují enzymy pro seprané efekty typu stone-washTexazym AB, pro barevné efekty Texazym LOOK a v neposlední řadě enzym pro odchlupení a odžmolkování lněné, konopné a ramiové konfekceTexazym AP. Jako odezva na rostoucí poptávku po textiliích z bambusových vláken, které vykazují řadu funkčních výhod jako např. antibakteriální účinnost, byl do nabídky Inotex zařazen i speciální Texazym BAM pro eliminaci nežádoucí vysoké chlupatosti a současné měkčení.

Firma Inotex pokračuje také ve vývoji a použití enzymů pro nové technologie směřující svým charakterem a výsledkem do oblastí bezodpadových ekologických zpracování obnovitelných zdrojů. Mezi tyto nové vývojové směry patří snahy o zefektivnění, vyšší výnosy a menší rizika ztrát při prvotních procesech zpracování vlákenných surovin, tj. při rosení lnu a konopí, kde Inotex spolupracuje se společností Agritec. Testováním enzymových produktůTexazym SER aplikovaných přímo na poli postřikem již bylo dosaženo prvních úspěchů spočívajících ve znatelném zvýšení výdajnosti dlouhého vlákna u postřikovaných ploch lnu.

Další možností aplikace enzymů pro alternativní využití lýkových vláken a zejména pro výrobu jemného vlákna s vyšší tržní hodnotou je enzymová kotonizace a další typy enzymového zjemňování, separace a elementarizace vláken konopí, přadného, ale možná i olejného lnu. Produkty Texazym BFE,Texazym SCW a Texazym DLG spolu s mechanickým rozvolněním umožňují získávat vlákno o takové jemnosti, čistotě, povrchu a vlastnostech, které jsou vhodné pro předení bavlnářskou rotorovou a prstencovou technologií, stejně jako pro alternativní aplikace v netkaných technických i oděvních textiliích a kompozitních materiálech. Zejména v těchto oblastech se otevírají nové a netušené možnosti využití lněných a konopných obnovitelných surovin pro rychle se rozvíjející oblasti trhu v automobilovém průmyslu a v progresivním odvětví výroby netkaných textilií pro technické, zdravotnické a v poslední době i oděvní aplikace.

Proto neváhejte a vydejte se s námi hledat cesty k novým technologiím a produktovým aplikacím. Inotex vám k tomu nabízí svoje dlouholeté zkušenosti z oblasti textilního zušlechťování, své přístrojové a akreditované zázemí a zkušenosti ze spolupráce v mnoha mezinárodních a tuzemských výzkumných projektech. Inotex se snaží zpřístupnit nové kvality a možnosti budováním a upevňováním spolupráce v celém rozsahu sklizňové a zpracovatelské technologie i vyhledáváním nových odbytových možností s vyšší přidanou hodnotou. Stranou nezůstává ani ekologie a bezodpadové využití lýkové suroviny.

Novinky

Konopný den v Rožnově pod Radhoštěm

Vraťme konopí zašlou slávu

KONOPNÝ DEN V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

v sobotu 28. října oslavíme státní svátek v Rožnově, Bezručova 663, 3. ETÁŽ (budova Stroza) odpolednem přednášek, besed, workshopů, ukázek a ochutnávek

VALAŠSKÁ KONOPA

www.facebook.com/valasskakonopa

 
Živé Ekomuzeum

Nechcete pomoct na svět dobrému nápadu?

Pomozte budovat Živé Ekomuzeum, epicentrum přírodních staveb, šetrného hospodářství, řemesel a cesty k trvale udržitelnému způsobu života.

www.startovac.cz/projekty/zive-ekomuzeum/

 
Beseda v Unhošti

Beseda v Unhošti ve středu 13.9. 2017

 

Kontaktní místa

Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877

Zeleny kruh

HP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner