Fytoncidy ve stomatologii

MUDr. Jaromír Soldán, přednosta

Ze zubního oddělení OÚNZ  v Šumperku, předn. prim. dr. Jaromír Soldán

Předběžné sdělení.

Předpokládalo se již delší dobu, že by velkým zdrojem antibiotik mohly být vyšší rostliny. Byl to první B.P. Tolkin v r. 1928, který na tyto látky poukázal a označil je jménem fytoncidy. Výzkum antibakteriálních látek zaměstnával značně velké kádry lékař.

vědeckých pracovníků a přitom se badatelé anglosasští soustředili hlavně na nižší organismy (houby a plísně), kdežto sovětská  věda se věnuje průzkumu antibiotik ve vyšších rostlinách. Fytoncidy chrání tyto rostliny snad před nakažlivými chorobami a pozoruje se, že rostliny na fytoncidy bohaté trpí velmi málo hromadnými nákazami.

Zdá se, že fytoncidy jsou v rostlinné říši značně rozšířeny, dokonce i u kulturních rostlin. Výzkumem se zabývá kolektiv hygienicko-mikrobiologického odd.

Jiné použití této drogy je nepatrné. Pro nepříjemné vedlejší účinky se považuje za obsolentní drogu, z nového čes. lékopisu vypuštěnou. Nikde ovšem není zmínky o jejím účinku na pathogenní mikroorganismy. Jedině u některých jihoafrických černošských kmenů (Fingo, Xosa) z již. Rhodesie se konopí používá výhradně antibioticky proti anthraxu, úplavici a sepsi.

Bylo použito variety Cannabis indica, vypěstované prof. Dr. Kabelíkem ve Výzkumném ústavu pro léčivé rostliny ve Vel. Losínech. Tato orientální rostlina byla pěstována již druhý rok v našem podnebí. Tím si vysvětlíme její malou jedovatost a minimální účin narkotický a omamný.

Antibiotický účin drogy je v souvislosti s obsahem pryskyřičnatých látek. As. Dr. Krejčí prováděl obtížnou extrakci a bakteriologické testy účinné látky. K extrakci použil 96% a 70% ethylalkoholu.

Bakteriologické testy prováděl na pevných půdách na kmeny gramposit. i gramnegat., dodané ze sbírky kultur SZÚ v Praze. Bylo zkoušeno na staphylococcus pyogenes aureus, varietu na penicilin citlivou i proti penicilinu resistentní: účinek positivní byl u obou. Positivní účin byl zjištěn u následujících kmenů:

pneumococcus,

streptococcus beta haemolyticus,

streptococcus viridans alfa,

sarcina lutea,

corynebact. diphteriea,

bac. antrhracis.

Test na Escherichia coli byl negat.

Dále byla dokázána velká thermostbilita účinné látky: její účin se snížil pouze po 30 min. vaření v autoklavu při 120°.

Surový extrakt zabíjí stafylokok. kulturu in vitro ve zředění 11/2 promile.

Na mikroorganismy působí baktrericidně, ve vyšších zředěních bakteriostaticky.

Nízká jedovatost zjištěna pokusy na krysách váhy 200 g: vstříknutí 10 ccm  extraktu  podkožně a intraperitoneálně bez účinku. Přepočteno na člověka váhy 70 kg, by to činilo množství asi 3,5 litru. Dokonce u zvířat nebyly pozorovány ani známky omámení.

Ve stomatologii použili jsme extraktu z konopí ve stomatochirurgii v zevní aplikaci v lanolinovém vehikulu (extr. cannabis 0,5- lanolini ad 10,0), poněvadž toto je organismem vstřebatelné.

Proti penicilinu v místním použití je tu podstatná přednost v tom, že není třeba použít žádných omezujících kautel jako u penicilinu, není třeba preparát uschovávat v ledničce, nemusíme se vyhýbat styku s kovem. Aplikace je nad jiné jednoduchá, prostě se nanese látka sterilní kovovou lopatkou přímo na ránu. Proti penicilinu v zevním použití je zde ještě další přednost náhodně objevená. Při laboratorní extrakci praskla laborantce baňka s tekutinou, která jí vystříkla na ruku. Asi po 5 min. nastala povrchová anestesie, která trvala asi 1 hodinu.Tentýž účin byl ověřen při zevní aplikaci masti. Ve stomatochirurgii jsme masti s konopím použili na infik. extr. ránu, kde po 5min. byla remise bolestí a velmi brzy zahojení.

Dále bylo použito masti při ošetření hlubokých bolest. a secerinujících chobotů paradentálních, které byly otevřeny klínovitou excisí a aplikován cannabis. Remise bolestí během 1/2 hodiny, do druhého dne dehyperaemisovaná sliznice.

S úspěchem použito cannabis i při gingiválních kapucích u jednoduchých molimin dol. zubů moudrosti, dry socket, gener. ulcer, gingivitid i solitárních aft (zhojení do 24 hodin).

Při herpes labialis bylo též cannabis použito. Herpes je podle Trýba způsoben symbiosou neznámého virusu s některými ubikvitárními formami kokovými. Nevíme dosud, co podmiňuje zvrat tohoto agens ze stavu latence do pathogenity. Je jisto, že erupce vesikulek na okraji červeně rtů, jejich rychlá transformace v pustulky a pak v nažloutlé krusty je spojena s řadou bolestivých a nepříjemných pocitů, při větším rozsahu erupce i se zvýšenou teplotou a bolestmi hlavy. Při aplikaci cannabisu v erythematosním stadiu zmizela bolestivost za 30 minut a za 6 hodin nastalo zblednutí tkáně. Ve stadiu pustulosním a krustosním bylo dosaženo bezbolestnosti za stejnou dobu jako v předešlém případě a do 2 dnů úplného zhojení.

Příznivé výsledky byly zaznamenány i u použití při herpes corneae. Taktéž ulcerace v nasofaryngu byly za 1 den zahojeny po aplikaci sprayi s extr. cannabis.

V chirurgickém sektoru bylo preparátů použito ve více než 500 nejrůznějších případech v zevní aplikaci a nikdy nezklamal. Používáme ho od května 1952 a pro tuto krátkou dobu má moje zpráva cenu předběžného sdělení právě tak, jako sdělení o použití tohoto přípravku v oboru stomatologie záchovné.

Především bylo použito ve více než 100 případech surového extraktu k desinfekci dna kazivé dutiny při hlubokém nekomplikovaném kazu. Byl do kavity vložen tamponek napojený extraktem, překryt terčíkem steril. celofánu a pak provis. výplní. Výsledky nevykazují neúspěchů. I v případech podráždění pulpy (hyperemie) citlivost během 1-2 vložek aplikovaných do 2 dnů vymizela.

Dále bylo této látky používáno pro podložky pod výplně. V tomto případě bylo použito 10 gpulverisovaného dentinu horkovzdušně sterilisovaného z lidských zubů, který byl napojen 0,5 extr. cannabis. Vznikl mastný, žlutý prášek. Tento byl pak rozdělán těsně před použitím roztokem arab. gumy v teplém fysiologickém rotoku v hustou pastu. Při preparaci hlub. kazů jedn. hlavně u případů, kde kazivá dutina zasahuje do těsné blízkosti dřeně, takže nebyla vyloučena při normální preparaci ani mikroperforace cavi pulpae, dále u případů hlubších kavit, hlavně na předních zubech, překrýváme dno vypreparované kavity vrstvou již zmíněné pasty. Poté provedeme vložení defin. výplně. U případů bolestivé preparace se velmi brzy možná citlivost po vložení této podložky do kavity utlumí.Též v případech hyperemie pulpy takto zaplněných citlivost vymizela do druhého dne.

Takto bylo ošetřeno 283 zubů v době od počátku května t.r. Nebyly dosud pozorovány vůbec žádné příznaky podráždění pulpy nebo bolestivost zubu.

Cekem u 24 případů bylo použito stejné methody při ošetření pulpy náhodně otevřené na přímé překrytí nebo v případech vitálních amputací. Tyto případy byly ošetřeny za maxim. dosažitel. kautel sterility. Otevřená pulpa nebo její pahýl při amputaci byly překryty pastou z cannabisovaného dentinu, na tento přiložen terčík ze steril. celofánu a provis. výplň. Poněvadž se nevyskytly příznaky, byla po 1-3 týdnech provis. výplň nahrazena trvalou.

Jsme si jasně vědomi, že se toto naše předběžné sdělení týká případů příliš čerstvých pro definitivní konkluse a že tato methoda ošetřovací postrádá dosud prověření, hlavně po stránce histologické, se značným časovým odstupem. Přesto je tato methoda velmi slibná a budeme i nadále sledovat její výsledky a o nich po delším časovém odstupu referovat.

*) Theoretické partie zpracovány podle prací kolektivu hygienicko-mikrobiologického ústavu PU v Olomouci, přednosta prof. Dr. J. Kabelík.

Převzato z: Čs. Stomat. 53, 23,1 953

Novinky

Zahájení Akce 100 kytek
 
Živé Ekomuzeum

Nechcete pomoct na svět dobrému nápadu?

Pomozte budovat Živé Ekomuzeum, epicentrum přírodních staveb, šetrného hospodářství, řemesel a cesty k trvale udržitelnému způsobu života.

www.startovac.cz/projekty/zive-ekomuzeum/

 
SKRZ PRSTY

Podívejte se sami, co nabízí festival SKRZ PRSTY:

skrzprsty.cz/program/

 

Kontaktní místa

Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877Valašská Konopa p.s.

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm


valasska@konopa.cz


Zeleny kruhhttp://www.konopny-beton.cz/images/362x68xkonopny-beton.cz.png.pagespeed.ic.whbTjt8gYW.pngHP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner