Fytoncidy ve stomatologii

MUDr. Jaromír Soldán, přednosta

Ze zubního oddělení OÚNZ  v Šumperku, předn. prim. dr. Jaromír Soldán

Předběžné sdělení.

Předpokládalo se již delší dobu, že by velkým zdrojem antibiotik mohly být vyšší rostliny. Byl to první B.P. Tolkin v r. 1928, který na tyto látky poukázal a označil je jménem fytoncidy. Výzkum antibakteriálních látek zaměstnával značně velké kádry lékař.

vědeckých pracovníků a přitom se badatelé anglosasští soustředili hlavně na nižší organismy (houby a plísně), kdežto sovětská  věda se věnuje průzkumu antibiotik ve vyšších rostlinách. Fytoncidy chrání tyto rostliny snad před nakažlivými chorobami a pozoruje se, že rostliny na fytoncidy bohaté trpí velmi málo hromadnými nákazami.

Zdá se, že fytoncidy jsou v rostlinné říši značně rozšířeny, dokonce i u kulturních rostlin. Výzkumem se zabývá kolektiv hygienicko-mikrobiologického odd.

Jiné použití této drogy je nepatrné. Pro nepříjemné vedlejší účinky se považuje za obsolentní drogu, z nového čes. lékopisu vypuštěnou. Nikde ovšem není zmínky o jejím účinku na pathogenní mikroorganismy. Jedině u některých jihoafrických černošských kmenů (Fingo, Xosa) z již. Rhodesie se konopí používá výhradně antibioticky proti anthraxu, úplavici a sepsi.

Bylo použito variety Cannabis indica, vypěstované prof. Dr. Kabelíkem ve Výzkumném ústavu pro léčivé rostliny ve Vel. Losínech. Tato orientální rostlina byla pěstována již druhý rok v našem podnebí. Tím si vysvětlíme její malou jedovatost a minimální účin narkotický a omamný.

Antibiotický účin drogy je v souvislosti s obsahem pryskyřičnatých látek. As. Dr. Krejčí prováděl obtížnou extrakci a bakteriologické testy účinné látky. K extrakci použil 96% a 70% ethylalkoholu.

Bakteriologické testy prováděl na pevných půdách na kmeny gramposit. i gramnegat., dodané ze sbírky kultur SZÚ v Praze. Bylo zkoušeno na staphylococcus pyogenes aureus, varietu na penicilin citlivou i proti penicilinu resistentní: účinek positivní byl u obou. Positivní účin byl zjištěn u následujících kmenů:

pneumococcus,

streptococcus beta haemolyticus,

streptococcus viridans alfa,

sarcina lutea,

corynebact. diphteriea,

bac. antrhracis.

Test na Escherichia coli byl negat.

Dále byla dokázána velká thermostbilita účinné látky: její účin se snížil pouze po 30 min. vaření v autoklavu při 120°.

Surový extrakt zabíjí stafylokok. kulturu in vitro ve zředění 11/2 promile.

Na mikroorganismy působí baktrericidně, ve vyšších zředěních bakteriostaticky.

Nízká jedovatost zjištěna pokusy na krysách váhy 200 g: vstříknutí 10 ccm  extraktu  podkožně a intraperitoneálně bez účinku. Přepočteno na člověka váhy 70 kg, by to činilo množství asi 3,5 litru. Dokonce u zvířat nebyly pozorovány ani známky omámení.

Ve stomatologii použili jsme extraktu z konopí ve stomatochirurgii v zevní aplikaci v lanolinovém vehikulu (extr. cannabis 0,5- lanolini ad 10,0), poněvadž toto je organismem vstřebatelné.

Proti penicilinu v místním použití je tu podstatná přednost v tom, že není třeba použít žádných omezujících kautel jako u penicilinu, není třeba preparát uschovávat v ledničce, nemusíme se vyhýbat styku s kovem. Aplikace je nad jiné jednoduchá, prostě se nanese látka sterilní kovovou lopatkou přímo na ránu. Proti penicilinu v zevním použití je zde ještě další přednost náhodně objevená. Při laboratorní extrakci praskla laborantce baňka s tekutinou, která jí vystříkla na ruku. Asi po 5 min. nastala povrchová anestesie, která trvala asi 1 hodinu.Tentýž účin byl ověřen při zevní aplikaci masti. Ve stomatochirurgii jsme masti s konopím použili na infik. extr. ránu, kde po 5min. byla remise bolestí a velmi brzy zahojení.

Dále bylo použito masti při ošetření hlubokých bolest. a secerinujících chobotů paradentálních, které byly otevřeny klínovitou excisí a aplikován cannabis. Remise bolestí během 1/2 hodiny, do druhého dne dehyperaemisovaná sliznice.

S úspěchem použito cannabis i při gingiválních kapucích u jednoduchých molimin dol. zubů moudrosti, dry socket, gener. ulcer, gingivitid i solitárních aft (zhojení do 24 hodin).

Při herpes labialis bylo též cannabis použito. Herpes je podle Trýba způsoben symbiosou neznámého virusu s některými ubikvitárními formami kokovými. Nevíme dosud, co podmiňuje zvrat tohoto agens ze stavu latence do pathogenity. Je jisto, že erupce vesikulek na okraji červeně rtů, jejich rychlá transformace v pustulky a pak v nažloutlé krusty je spojena s řadou bolestivých a nepříjemných pocitů, při větším rozsahu erupce i se zvýšenou teplotou a bolestmi hlavy. Při aplikaci cannabisu v erythematosním stadiu zmizela bolestivost za 30 minut a za 6 hodin nastalo zblednutí tkáně. Ve stadiu pustulosním a krustosním bylo dosaženo bezbolestnosti za stejnou dobu jako v předešlém případě a do 2 dnů úplného zhojení.

Příznivé výsledky byly zaznamenány i u použití při herpes corneae. Taktéž ulcerace v nasofaryngu byly za 1 den zahojeny po aplikaci sprayi s extr. cannabis.

V chirurgickém sektoru bylo preparátů použito ve více než 500 nejrůznějších případech v zevní aplikaci a nikdy nezklamal. Používáme ho od května 1952 a pro tuto krátkou dobu má moje zpráva cenu předběžného sdělení právě tak, jako sdělení o použití tohoto přípravku v oboru stomatologie záchovné.

Především bylo použito ve více než 100 případech surového extraktu k desinfekci dna kazivé dutiny při hlubokém nekomplikovaném kazu. Byl do kavity vložen tamponek napojený extraktem, překryt terčíkem steril. celofánu a pak provis. výplní. Výsledky nevykazují neúspěchů. I v případech podráždění pulpy (hyperemie) citlivost během 1-2 vložek aplikovaných do 2 dnů vymizela.

Dále bylo této látky používáno pro podložky pod výplně. V tomto případě bylo použito 10 gpulverisovaného dentinu horkovzdušně sterilisovaného z lidských zubů, který byl napojen 0,5 extr. cannabis. Vznikl mastný, žlutý prášek. Tento byl pak rozdělán těsně před použitím roztokem arab. gumy v teplém fysiologickém rotoku v hustou pastu. Při preparaci hlub. kazů jedn. hlavně u případů, kde kazivá dutina zasahuje do těsné blízkosti dřeně, takže nebyla vyloučena při normální preparaci ani mikroperforace cavi pulpae, dále u případů hlubších kavit, hlavně na předních zubech, překrýváme dno vypreparované kavity vrstvou již zmíněné pasty. Poté provedeme vložení defin. výplně. U případů bolestivé preparace se velmi brzy možná citlivost po vložení této podložky do kavity utlumí.Též v případech hyperemie pulpy takto zaplněných citlivost vymizela do druhého dne.

Takto bylo ošetřeno 283 zubů v době od počátku května t.r. Nebyly dosud pozorovány vůbec žádné příznaky podráždění pulpy nebo bolestivost zubu.

Cekem u 24 případů bylo použito stejné methody při ošetření pulpy náhodně otevřené na přímé překrytí nebo v případech vitálních amputací. Tyto případy byly ošetřeny za maxim. dosažitel. kautel sterility. Otevřená pulpa nebo její pahýl při amputaci byly překryty pastou z cannabisovaného dentinu, na tento přiložen terčík ze steril. celofánu a provis. výplň. Poněvadž se nevyskytly příznaky, byla po 1-3 týdnech provis. výplň nahrazena trvalou.

Jsme si jasně vědomi, že se toto naše předběžné sdělení týká případů příliš čerstvých pro definitivní konkluse a že tato methoda ošetřovací postrádá dosud prověření, hlavně po stránce histologické, se značným časovým odstupem. Přesto je tato methoda velmi slibná a budeme i nadále sledovat její výsledky a o nich po delším časovém odstupu referovat.

*) Theoretické partie zpracovány podle prací kolektivu hygienicko-mikrobiologického ústavu PU v Olomouci, přednosta prof. Dr. J. Kabelík.

Převzato z: Čs. Stomat. 53, 23,1 953

Novinky

Výsledky soutěží na Cannafestu 2016

Konopa - Cannafest 2016

Iveta Marková

Výsledky soutěží o nejlepší konopný nápoj a nejlepší konopný olej 2016:

Soutěžní přehlídka konopných nápojů se (až na malou výjimku) stala tradiční součástí doprovodného programu mezinárodního veletrhu Cannafest.
Letos odborná porota hodnotila v sobotní části soutěže piva, alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje v oddělených kategoriích. Vzorky byly jednotlivým porotcům předkládány anonymně. Tzn. porotci hodnotili chuťové a další senzorické vlastnosti piv, aniž tušili, který výrobce nebo distributor nápoj předkládá. Porota měla nelehkou úlohu, neboť všechny předkládané vzorky byly kvalitní. Potěšil výrok profesionálního someliera, že všechny nápoje byly přírodní, bez jakékoliv umělé příchutě.

Výsledkem hodnocení v kategorii PIVA je:

1. místo - pivo KonoPí, které pro družstvo Zemědruh vaří pivovar Kozlíček
2. místo – Bier-Company GbR z Berlína s pivem Turn
3. místo - Hemp Valley Beer Novopackého pivovaru, letos bylo pivo Extra Strong
Pouhé 2 body dělily v pořadí 4. pivo Sušičák, které vaří Pivovar u Švelchů ze Sušice.

V kategorii ALKOHOLICKÉ NÁPOJE byly uděleny následující ceny:

1. místo – Cannabis-cider, jemně perlivý nápoj firmy Maximal Cannabis
O druhé a třetí místo se dělí Jemnická medovina družstva Zemědruh a Jeníkova Konopka dodaná Janem Pištorou.

 Pořadí v kategorii  NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE:

1. místo – Icemann za konopný nápoj ICE-TEA HUSTEA
Vyrovnanou kvalitu soutěžních nápojů dokazuje další dělené druhé místo a to mezi KaKauKo slovenské firmy SUM a zelený raw drink Stanislava Millera. Tento autor uspěl i se svým proteinovým nápojem s konopným semínkem a páté místo obsadil čajový extrakt firmy Samurai Shot.

V odborné porotě zasedli:
Karel Nečada – pivní someliér z Pivovarského klubu v Karlíně
Michal Ketner – člen Pirátské strany,
Tomáš Rohal – zástupce Prvního pražského Konopnictví – firmy Bohempia
Iveta Marková – členka výboru Konopy z.s.

V neděli odborná porota hodnotila za podobných podmínek

PANENSKÝ KONOPNÝ OLEJ:

1. místo získal Čerstvý konopný olej Dedolej s.r.o.
2. a 3. místo shodně konopný olej Extra Virgin Zelené Země s.r.o. a Čerstvý konopný olej družstva Zemědruh.

Diplomem za účast byl ohodnocen i Panenský konopný olej fy Hemp-Production CZ a Bio konopný olej slovenské firmy SUM.

Obměněné odborné porotě  předsedala Doc.Ing. Marie Hrušková (VŠChT).
Dalšími hodnotiteli byli:
Renata Steinmetzová, (reprezentanka časopisu Kvalitní život a školená gurmánka),
Jan Vít - Trčka (etnolog, k. antropolog, předseda z.s. Konopa)
 Karel Nečada – pivní someliér z Pivovarského klubu v Karlíně
a Mikuláš Ferjenčík – člen Pirátské strany a pražský zastupitel.

Výběr návštěvníků:

Stejné vzorky, které hodnotila porota, ochutnávali i diváci. Podle jejich hlasování byl nejlepší olej ze Zelené Země. Druhý byl olej společnosti SUM a pouhý bod za ním olej družstva Zemědruh. Čtvrté a páté místo opět dělil rozdíl jednoho bodu a to olej Dedolej s.r.o. a Hemp-Production CZ

Jak konstatovala předsedkyně poroty doc. Marie Hrušková, soutěže se vyznačovaly vysokou kvalitou přihlášených olejů.

Všem zúčastněným i hlasujícím, jakož i odborné porotě pod metodickým vedením Marie Hruškové děkujeme. Oceněným blahopřejeme!

 
Konopa - zóna dílen na Cannafestu

Cannafest 2016 - ani letos nebude chybět KONOPA - zóna dílen.

Konopa připravuje nejen zajímavé ukázky řemeslného i domáckého zpracování všech konopných materiálů, ale i novinky. Letos uvidíte a při troše štěstí také ochutnáte něco zcela nového podle zcela starých receptur.

Program ukázek, dílen a soutěží budeme uveřejňovat postupně, jak budeme mít potvrzenou účast mistrů či lektorů.

Tradiční soutěžní přehlídky o nejlepší konopné pivo nejchutnější konopný nápoj a o nejkvalitnější konopný olej budouvyhodnocovány bezprostředně po degustacích.

 
Konopí jako krok k potravinové soběstačnosti

Možnosti nových cereálních a bezlepkových potravin v regionálním kontextu

je téma projektu Konopy, který podpořilo svým grantem Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu

Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele,  bezpečnost a kvalita potravin.Celý článek...
 

Kontaktní místa

Sídlo Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877

YEE

YEE_banner