Posouzení ekonomických a technických možností pěstování konopí setého

  Jedním z cílů projektu EP9115 "Vliv využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku" bylo posouzení ekonomických a technologických možností pěstování a využití konopí setého. Na základě dosavadních zkušeností a výsledků sledování byla sestavena následující tabulka nákladů na pěstování a sklizeň konopí setého v průměrných podmínkách ČR.

 Náklady na pěstování a sklizeň 1 tuny konopného stonku (u výnosu 10 t.ha-1 při vlhkosti 15%) činí cca 1954 Kč (bez nákladů na skladování). Pro rok 2001 bylo vydáno nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné pěstované na půdě uváděné do klidu. Toto nařízení vlády bylo novelizováno pro rok 2002 a další roky nařízením vlády č. 454/2001 Sb. V rámci tohoto nařízení lze při splnění kritérií m.j. získat dotaci na 1 ha orné půdy oseté konopím setým ve výši 5 500,- Kč. I přes tuto dotaci, která sníží náklad na 1 tunu stonků o 550 Kč, je výrobní cena produkce stále vysoká. Pěstování konopí setého pro energetické účely není zatím v současných podmínkách příznivé. K dispozici jsou levnější zdroje fytomasy z jednoletých plodin, např. sláma řepková a sláma obilovin vhodných pro výrobu biopaliv. 

    Dalším cílem projektu bylo ověřit možnost využití stonků konopí setého jako suroviny pro výrobu stavebních panelů. Firma EkoDesky Stramit s.r.o. vyrábí tyto stavební ekopanely z lisované pšeničné slámy. Ekopanely se vyrábí v tloušťce 6 cm s oboustranným polepem kartonem. Náklady na výrobu 1 m2 panelu se pohybují okolo 155,- Kč. Konopí seté odrůda JUSO 11, jehož porost byl provozně založen v Agrotrendu Heřmanův Městec - Spačice, bylo sklizeno v roce 2000. Sklizeň byla provedena upravenou sklízecí řezačkou na kukuřici s funkčním modelem adaptéru VÚZT Praha. Stonky konopí byly pořezány na délku 50-60 cm a po zaschnutí byly slisovány do balíků a uskladněny.

Problémy, které nastaly při zkušebním provozu lisování stonků konopí: 
slisované balíky stonků konopí na rozdružovadle jsou špatně rozebíratelné. Velmi pevná vlákna konopí se navíjí na rozdružovací buben. Jejich odstranění je možné jenom přeřezáním vláken a ručním uvolněním. 
Při průchodu rozrovnávacím zařízením nastávají rovněž problémy, protože stonky jsou tuhé a špatně se rovnoměrně rozprostírají. 

Lze tedy konstatovat že:

Vstupní materiál (stonky konopí) na výrobu ekopanelů je ve srovnání se slámou pšenice cenově nevýhodný. 
Stávající technologické zařízení na lisování ekopanelů ze slámy pšenice není vhodné pro výrobu obdobných ekopanelů z konopí setého. 
Z důvodu výrobních problémů se nepodařilo vyrobit dostatečný vzorek desek z konopí a nemohly být tedy uskutečněny potřebné zkoušky mechanicko-fyzikálních vlastností.

    Za současné situace není z ekonomického a technologického hlediska výroba ekopanelových desek ze stonků konopí setého vhodná bez předchozího oddřevnění stonku. Těžištěm dalšího využití konopí setého v nejbližší budoucnosti by proto měla být výroba technického vlákna. V současné době ještě není v České republice k dokončena kapacita na zpracování stonků konopí; buduje se v Kácově jako "tírna" pro len a konopí. Další z možností využití vláken konopí (po odstranění pazdeří) je výroba tepelně izolačních materiálů a geotextilií. Pazdeří, které zbude ze stonků po odstranění vláken, obsahuje cca 77 % celulózy. Je vhodnou surovinou pro průmyslové výrobky - ekopanelové desky, pelety pro speciální použití (např. podestýlka, filtrační hmota) a jako standardizované biopalivo. Jak vyplývá z provedeného ekonomického rozboru a dále s ohledem na současné možnosti zpracování a využití produkce je doporučení jeho pěstování v zemědělských podnicích problematické. Přímé využití konopné slámy pro energetické účely je ve srovnání s jinými zdroji rostlinné biomasy (sláma obilovin) při současných podmínkách a výši podpor nekonkurenceschopné. Pro průmyslové využití konopí chybí zatím zpracovatelský průmysl.

Mezi podmínky jeho plošného zavedení a rozšíření lze zařadit: 
- dořešení agrotechniky pěstování včetně zajištění cenově dostupných osiv, splňujících legislativní podmínky pro technické konopí 
- dokončit vývoj spolehlivého a cenově dostupného sklízecího zařízení umožňujícího dosáhnout potřebné délky konopné slámy, stejně jako zařízení pro dělenou sklizeň slámy a semen, jejichž prodej by mohl zvýšit ekonomickou efektivnost. 

Pro surovinové využití je třeba splnit další podmínky:

- dokončení výstavby zařízení pro prvotní zpracování konopí, jeho ověření s cílem stanovení potřebných ekonomických, exploatačních, bilančních a kvalitativních ukazatelů 
- provedení potřebné marketingové analýzy odbytu kvalitního vlákna, pazdeří, nestandardní produkce a využití dalších odpadů.

Kontakt:

Ing. Zdeněk Abrham, CSc.  
  Ing. Petr Jevič, CSc. 
  Ing. Marie Kovářová 
  Ing. Zdeňka Šedivá 

 

Novinky

Konopný den v Rožnově pod Radhoštěm

Vraťme konopí zašlou slávu

KONOPNÝ DEN V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

v sobotu 28. října oslavíme státní svátek v Rožnově, Bezručova 663, 3. ETÁŽ (budova Stroza) odpolednem přednášek, besed, workshopů, ukázek a ochutnávek

VALAŠSKÁ KONOPA

www.facebook.com/valasskakonopa

 
Živé Ekomuzeum

Nechcete pomoct na svět dobrému nápadu?

Pomozte budovat Živé Ekomuzeum, epicentrum přírodních staveb, šetrného hospodářství, řemesel a cesty k trvale udržitelnému způsobu života.

www.startovac.cz/projekty/zive-ekomuzeum/

 
Beseda v Unhošti

Beseda v Unhošti ve středu 13.9. 2017

 

Kontaktní místa

Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877

Zeleny kruh

HP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner