Papír z konopného vlákna

papir-z-konopneho-vlakna

Historie konopného papíru

Konopný papír byl poprvé vyroben ve starověké Číně před 2000 lety. Pro svou trvanlivost se konopný papír používal mnohem více než papír papyrusový. Dřevitý papír se rozšířeně používá až od poloviny století devatenáctého! Do té doby se svět spoléhal na roční úrodu lnu, konopí a bavlny.

 V Evropě a severní Americe se konopný papír běžně používal až do padesátých let 20. století a jeho produkce představovala 70-90% světové produkce papíru vůbec. Používal se hlavně na cenné dokumenty např. ústavy, bankovky, deklarace a podobně. Také většina známých a hodnotných literárních děl minulosti (Guttenbergem tištěná Bible) nám byla zachována jen díky jeho trvanlivosti.

 I v současné době se  konopí využívá jako zdroj vlákna pro výrobu papíru, kterou provozuje pouhých dvanáct papíren na světě, z toho čtyři v Evropě (Rakousko, Německo, Nizozemí) a ostatní v Asii. Další papírny se začínají pomalu objevovat, ale nedají se zatím počítat do plnohodnotné konopné produkce.

V ČR se výrobě kvalitního  konopného papíru věnuje papírna Aloisov.

HEKTAROVÝ VÝNOS VLÁKNINY U KONOPÍ JE 2,5 KRÁT VYŠŠÍ NEŽ HEKTAROVÝ VÝNOS LESA

KONOPNÝ PAPÍR MÁ DELŠÍ ŽIVOTNOST A NAVÍC SE MŮŽE VÍCEKRÁT RECYKLOVAT, SKORO DVAKRÁT TOLIK NEŽ PAPÍR ZE DŘEVA

Výroba

Konopný papír lze vyrábět buď recyklací starých konopných materiálů nebo přímo ze stonků rostlin konopí. K výrobě hadrového konopného papíru se používají převážně staré konopné tkaniny, které se dříve získávaly většinou ze starých plachet a z lanoví lodí. Morbidním příkladem je jedna britská papírenská firma, která pro výrobní účely skoupila po druhé světové válce všechny zbylé uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů, které byly vyrobeny z konopí. V dalších letech postupně možnost získání konopných tkanin prudce klesla z důvodu velkého rozšíření umělých vláken. Tkaniny obsahující syntetická vlákna jsou pro výrobu papíru zcela nepoužitelné, protože poškozují papírenské stroje.

Při výrobě papíru z konopných  rostlin se používají dlouhá nebo krátká vlákna. Z dlouhých vláken se vyrábí vysoce kvalitní papír, který se používá na knihy, časopisy, bankovky a umělecké papíry. Kratší vlákna slouží k produkci spotřebních výrobků, jakými jsou například novinový, balicí či toaletní papír.

K výrobě konopného papíru lze využít i pazdeří,  které je vlastně odpadním produktem při zpracování konopí na vlákno.

 

Pozitiva  konopného papíru

V březnu 1994 byl v Německém Frankfurtu představen uzavřený proces výroby pod pracovním  názvem A.S.A. (amoniak-síra-alkohol). Předností tohoto procesu je možnost výroby konopné drti de facto bez škodlivého dopadu na životní prostředí. Před zavedením tohoto procesu bylo zapotřebí k delignifikaci konopné celulózy až čtyř chlorinací, což představuje vysokou ekologickou zátěž. Ale alkohol, vodu a ostatní vedlejší produkty tohoto procesu je možné bez problémů recyklovat či jinak využít. Metodou A.S.A. je možné vyrábět papírenskou drť z vnitřního vlákna, která je o 15% bělejší a také i mnohem poddajnější než drť dřevěná.

Konopí není jediným bezstromovým zdrojem vlákna, je však jedním z nejvýhodnějších. Z bezstromových zdrojů lze uvést lisovanou cukrovou třtinu, máčený len, jutu, bambus, obilnou  slámu, ale také třeba kopřivy nebo africký ibišek. Nespornou výhodou konopí je velmi nízká náročnost na půdu, podnebí i péči. A to je bez diskuse opravdu velká výhoda!

Nízký obsah ligninu v konopí umožňuje ekologicky přijatelnější bělení papíru bez použití silných sloučenin chlóru.

 

Bezdřevnatá výroba papíru tak může na rozdíl od tradičních celulózek ušetřit populaci ryb v říčních tocích. Konopný papír odolává rozkladu a časem nežloutne jako papír dřevitý. Nedávno se dokonce našel zachovalý konopný papír ze staré Číny starý více než 1500 let!

 Díky mnohonásobně větší pevnosti konopného vlákna je možné konopný papír recyklovat víckrát než jeho dřevitého kolegu, což je nedocenitelná vlastnost z pohledu potřeby zavádění nových technologií a obnovitelných zdrojů.

Orientace na výrobu papíru z konopí by mohla citelně omezit hrozivé tempo kácení lesů a tropických pralesů na celé zeměkouli, což je globální problém číslo jedna. Další neoddiskutovatelnou výhodou je možnost zpracování kompletně celé rostliny, na   rozdíl od výroby dřevitého papíru, kdy je možné použít jen část biomasy.

Nové trendy

V reakci na požadavek zvýšení výroby papíru, který má být co nejšetrnější k životnímu prostředí,  představila kanadská firma Dotmar pod názvem  "WEEDS" nový druh papíru. "Weeds"  se skládá z 15% ze španělského konopí a z 85% z jihoafrické cukrové třtiny. Podle údajů firmy je cukrová třtina jednou z nejvíce a nejčastěji pěstovaných rostlin na světě. Mimo to vlákno z cukrové třtiny neobsahuje dřevinu, kvůli které se zvyšuje potřeba chemických látek při zpracování konopí na papír, a je stále pohotově k dispozici. Při využití tohoto vlákna pro výrobu papíru  hraje důležitou roli cena, která je díky cukrové  třtině o třetinu nižší. A s přihlédnutím k faktu, že  se zatím používá pouze dovážených surovin, je další snižování nákladů používáním domácích produktů nasnadě. Kvalita papíru "Weeds" je srovnatelná s ostatními druhy papíru, které jsou v součastné době na trhu, dokonce je i mírně převyšuje.

Rozličné výzkumy v USA a v Nizozemí ukázaly, že z konopí lze vyrábět různé druhy papíru a kartonu. Oproti dřevu má konopí pouze nižší obsah látky lignin (konopí 10-12%, dřevo 30%). Obsah této látky lze ovlivnit dobou sklizně.

Obsah ligninu je rozhodující pro nároky na vodu během produkce papíru. Při použití konopí, by se obsah této látky snížil a současně by produkce méně zatížila odpadní vody, čímž by se méně zatížilo životní prostředí.

Ještě další fakt k zamyšlení: přes 1/3 poražených stromů bylo v 80. letech zpracováno na papír. Světová spotřeba papíru vzrůstá. Ještě stále pochází velká část tohoto dřeva z pralesů, deštných lesů, lesů Kanady a Norska.

I když následky v podobě změn globálního klima a monokultur druhů jsou známé, tento masakr stále pokračuje. Je nejvyšší čas ohlédnout se po alternativách.

Novinky

Výsledky soutěží na Cannafestu 2016

Konopa - Cannafest 2016

Iveta Marková

Výsledky soutěží o nejlepší konopný nápoj a nejlepší konopný olej 2016:

Soutěžní přehlídka konopných nápojů se (až na malou výjimku) stala tradiční součástí doprovodného programu mezinárodního veletrhu Cannafest.
Letos odborná porota hodnotila v sobotní části soutěže piva, alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje v oddělených kategoriích. Vzorky byly jednotlivým porotcům předkládány anonymně. Tzn. porotci hodnotili chuťové a další senzorické vlastnosti piv, aniž tušili, který výrobce nebo distributor nápoj předkládá. Porota měla nelehkou úlohu, neboť všechny předkládané vzorky byly kvalitní. Potěšil výrok profesionálního someliera, že všechny nápoje byly přírodní, bez jakékoliv umělé příchutě.

Výsledkem hodnocení v kategorii PIVA je:

1. místo - pivo KonoPí, které pro družstvo Zemědruh vaří pivovar Kozlíček
2. místo – Bier-Company GbR z Berlína s pivem Turn
3. místo - Hemp Valley Beer Novopackého pivovaru, letos bylo pivo Extra Strong
Pouhé 2 body dělily v pořadí 4. pivo Sušičák, které vaří Pivovar u Švelchů ze Sušice.

V kategorii ALKOHOLICKÉ NÁPOJE byly uděleny následující ceny:

1. místo – Cannabis-cider, jemně perlivý nápoj firmy Maximal Cannabis
O druhé a třetí místo se dělí Jemnická medovina družstva Zemědruh a Jeníkova Konopka dodaná Janem Pištorou.

 Pořadí v kategorii  NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE:

1. místo – Icemann za konopný nápoj ICE-TEA HUSTEA
Vyrovnanou kvalitu soutěžních nápojů dokazuje další dělené druhé místo a to mezi KaKauKo slovenské firmy SUM a zelený raw drink Stanislava Millera. Tento autor uspěl i se svým proteinovým nápojem s konopným semínkem a páté místo obsadil čajový extrakt firmy Samurai Shot.

V odborné porotě zasedli:
Karel Nečada – pivní someliér z Pivovarského klubu v Karlíně
Michal Ketner – člen Pirátské strany,
Tomáš Rohal – zástupce Prvního pražského Konopnictví – firmy Bohempia
Iveta Marková – členka výboru Konopy z.s.

V neděli odborná porota hodnotila za podobných podmínek

PANENSKÝ KONOPNÝ OLEJ:

1. místo získal Čerstvý konopný olej Dedolej s.r.o.
2. a 3. místo shodně konopný olej Extra Virgin Zelené Země s.r.o. a Čerstvý konopný olej družstva Zemědruh.

Diplomem za účast byl ohodnocen i Panenský konopný olej fy Hemp-Production CZ a Bio konopný olej slovenské firmy SUM.

Obměněné odborné porotě  předsedala Doc.Ing. Marie Hrušková (VŠChT).
Dalšími hodnotiteli byli:
Renata Steinmetzová, (reprezentanka časopisu Kvalitní život a školená gurmánka),
Jan Vít - Trčka (etnolog, k. antropolog, předseda z.s. Konopa)
 Karel Nečada – pivní someliér z Pivovarského klubu v Karlíně
a Mikuláš Ferjenčík – člen Pirátské strany a pražský zastupitel.

Výběr návštěvníků:

Stejné vzorky, které hodnotila porota, ochutnávali i diváci. Podle jejich hlasování byl nejlepší olej ze Zelené Země. Druhý byl olej společnosti SUM a pouhý bod za ním olej družstva Zemědruh. Čtvrté a páté místo opět dělil rozdíl jednoho bodu a to olej Dedolej s.r.o. a Hemp-Production CZ

Jak konstatovala předsedkyně poroty doc. Marie Hrušková, soutěže se vyznačovaly vysokou kvalitou přihlášených olejů.

Všem zúčastněným i hlasujícím, jakož i odborné porotě pod metodickým vedením Marie Hruškové děkujeme. Oceněným blahopřejeme!

 
Konopa - zóna dílen na Cannafestu

Cannafest 2016 - ani letos nebude chybět KONOPA - zóna dílen.

Konopa připravuje nejen zajímavé ukázky řemeslného i domáckého zpracování všech konopných materiálů, ale i novinky. Letos uvidíte a při troše štěstí také ochutnáte něco zcela nového podle zcela starých receptur.

Program ukázek, dílen a soutěží budeme uveřejňovat postupně, jak budeme mít potvrzenou účast mistrů či lektorů.

Tradiční soutěžní přehlídky o nejlepší konopné pivo nejchutnější konopný nápoj a o nejkvalitnější konopný olej budouvyhodnocovány bezprostředně po degustacích.

 
Konopí jako krok k potravinové soběstačnosti

Možnosti nových cereálních a bezlepkových potravin v regionálním kontextu

je téma projektu Konopy, který podpořilo svým grantem Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu

Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele,  bezpečnost a kvalita potravin.Celý článek...
 

Kontaktní místa

Sídlo Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877

YEE

YEE_banner