Papír z konopného vlákna

papir-z-konopneho-vlakna

Historie konopného papíru

Konopný papír byl poprvé vyroben ve starověké Číně před 2000 lety. Pro svou trvanlivost se konopný papír používal mnohem více než papír papyrusový. Dřevitý papír se rozšířeně používá až od poloviny století devatenáctého! Do té doby se svět spoléhal na roční úrodu lnu, konopí a bavlny.

 V Evropě a severní Americe se konopný papír běžně používal až do padesátých let 20. století a jeho produkce představovala 70-90% světové produkce papíru vůbec. Používal se hlavně na cenné dokumenty např. ústavy, bankovky, deklarace a podobně. Také většina známých a hodnotných literárních děl minulosti (Guttenbergem tištěná Bible) nám byla zachována jen díky jeho trvanlivosti.

 I v současné době se  konopí využívá jako zdroj vlákna pro výrobu papíru, kterou provozuje pouhých dvanáct papíren na světě, z toho čtyři v Evropě (Rakousko, Německo, Nizozemí) a ostatní v Asii. Další papírny se začínají pomalu objevovat, ale nedají se zatím počítat do plnohodnotné konopné produkce.

V ČR se výrobě kvalitního  konopného papíru věnuje papírna Aloisov.

HEKTAROVÝ VÝNOS VLÁKNINY U KONOPÍ JE 2,5 KRÁT VYŠŠÍ NEŽ HEKTAROVÝ VÝNOS LESA

KONOPNÝ PAPÍR MÁ DELŠÍ ŽIVOTNOST A NAVÍC SE MŮŽE VÍCEKRÁT RECYKLOVAT, SKORO DVAKRÁT TOLIK NEŽ PAPÍR ZE DŘEVA

Výroba

Konopný papír lze vyrábět buď recyklací starých konopných materiálů nebo přímo ze stonků rostlin konopí. K výrobě hadrového konopného papíru se používají převážně staré konopné tkaniny, které se dříve získávaly většinou ze starých plachet a z lanoví lodí. Morbidním příkladem je jedna britská papírenská firma, která pro výrobní účely skoupila po druhé světové válce všechny zbylé uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů, které byly vyrobeny z konopí. V dalších letech postupně možnost získání konopných tkanin prudce klesla z důvodu velkého rozšíření umělých vláken. Tkaniny obsahující syntetická vlákna jsou pro výrobu papíru zcela nepoužitelné, protože poškozují papírenské stroje.

Při výrobě papíru z konopných  rostlin se používají dlouhá nebo krátká vlákna. Z dlouhých vláken se vyrábí vysoce kvalitní papír, který se používá na knihy, časopisy, bankovky a umělecké papíry. Kratší vlákna slouží k produkci spotřebních výrobků, jakými jsou například novinový, balicí či toaletní papír.

K výrobě konopného papíru lze využít i pazdeří,  které je vlastně odpadním produktem při zpracování konopí na vlákno.

 

Pozitiva  konopného papíru

V březnu 1994 byl v Německém Frankfurtu představen uzavřený proces výroby pod pracovním  názvem A.S.A. (amoniak-síra-alkohol). Předností tohoto procesu je možnost výroby konopné drti de facto bez škodlivého dopadu na životní prostředí. Před zavedením tohoto procesu bylo zapotřebí k delignifikaci konopné celulózy až čtyř chlorinací, což představuje vysokou ekologickou zátěž. Ale alkohol, vodu a ostatní vedlejší produkty tohoto procesu je možné bez problémů recyklovat či jinak využít. Metodou A.S.A. je možné vyrábět papírenskou drť z vnitřního vlákna, která je o 15% bělejší a také i mnohem poddajnější než drť dřevěná.

Konopí není jediným bezstromovým zdrojem vlákna, je však jedním z nejvýhodnějších. Z bezstromových zdrojů lze uvést lisovanou cukrovou třtinu, máčený len, jutu, bambus, obilnou  slámu, ale také třeba kopřivy nebo africký ibišek. Nespornou výhodou konopí je velmi nízká náročnost na půdu, podnebí i péči. A to je bez diskuse opravdu velká výhoda!

Nízký obsah ligninu v konopí umožňuje ekologicky přijatelnější bělení papíru bez použití silných sloučenin chlóru.

 

Bezdřevnatá výroba papíru tak může na rozdíl od tradičních celulózek ušetřit populaci ryb v říčních tocích. Konopný papír odolává rozkladu a časem nežloutne jako papír dřevitý. Nedávno se dokonce našel zachovalý konopný papír ze staré Číny starý více než 1500 let!

 Díky mnohonásobně větší pevnosti konopného vlákna je možné konopný papír recyklovat víckrát než jeho dřevitého kolegu, což je nedocenitelná vlastnost z pohledu potřeby zavádění nových technologií a obnovitelných zdrojů.

Orientace na výrobu papíru z konopí by mohla citelně omezit hrozivé tempo kácení lesů a tropických pralesů na celé zeměkouli, což je globální problém číslo jedna. Další neoddiskutovatelnou výhodou je možnost zpracování kompletně celé rostliny, na   rozdíl od výroby dřevitého papíru, kdy je možné použít jen část biomasy.

Nové trendy

V reakci na požadavek zvýšení výroby papíru, který má být co nejšetrnější k životnímu prostředí,  představila kanadská firma Dotmar pod názvem  "WEEDS" nový druh papíru. "Weeds"  se skládá z 15% ze španělského konopí a z 85% z jihoafrické cukrové třtiny. Podle údajů firmy je cukrová třtina jednou z nejvíce a nejčastěji pěstovaných rostlin na světě. Mimo to vlákno z cukrové třtiny neobsahuje dřevinu, kvůli které se zvyšuje potřeba chemických látek při zpracování konopí na papír, a je stále pohotově k dispozici. Při využití tohoto vlákna pro výrobu papíru  hraje důležitou roli cena, která je díky cukrové  třtině o třetinu nižší. A s přihlédnutím k faktu, že  se zatím používá pouze dovážených surovin, je další snižování nákladů používáním domácích produktů nasnadě. Kvalita papíru "Weeds" je srovnatelná s ostatními druhy papíru, které jsou v součastné době na trhu, dokonce je i mírně převyšuje.

Rozličné výzkumy v USA a v Nizozemí ukázaly, že z konopí lze vyrábět různé druhy papíru a kartonu. Oproti dřevu má konopí pouze nižší obsah látky lignin (konopí 10-12%, dřevo 30%). Obsah této látky lze ovlivnit dobou sklizně.

Obsah ligninu je rozhodující pro nároky na vodu během produkce papíru. Při použití konopí, by se obsah této látky snížil a současně by produkce méně zatížila odpadní vody, čímž by se méně zatížilo životní prostředí.

Ještě další fakt k zamyšlení: přes 1/3 poražených stromů bylo v 80. letech zpracováno na papír. Světová spotřeba papíru vzrůstá. Ještě stále pochází velká část tohoto dřeva z pralesů, deštných lesů, lesů Kanady a Norska.

I když následky v podobě změn globálního klima a monokultur druhů jsou známé, tento masakr stále pokračuje. Je nejvyšší čas ohlédnout se po alternativách.

Novinky

Akce 100 kytek 2017

Další informace k "akci 100 kytek" získáte kliknutím na tento odkaz.

________________________________________________________________________

 
Zahájení akce 100 kytek

KONOPA z.s.

dovoluje si Vás pozvat na

SNÍDANI S KONOPOU

Setkání členů a příznivců Konopy, široké veřejnosti,

i zástupců tisku a sdělovacích prostředků

při příležitosti  zahájení 18. ročníku

AKCE 100 KYTEK

aneb - pěstujte konopí legálně.

Věděli jste:

- že konopný textil ničí bakterie bez chemie - pomáhá léčit,

- proč měl Prissnitz tak výrazné úspěchy při aplikaci své léčebné metody,

- že potraviny z konopným semínkem jsou zdravější než rybí tuk?

Na SNÍDANI S KONOPOU se dozvíte ještě mnohem více:

- o konopné kuchyni,

- o konopném papíru,

- o stavebnictví s konopím.

Ochutnáte:

- semenec, který není jen zob pro zpěvné ptactvo,

- konopný olej, který není jen pro svícení nebo výrobu fermeže a laků,

- pečivo s konopnou moukou, která je vhodná i pro celiaky,

- konopný protein, který není jen pro koně a kulturisty.

Seznámíte se s nejužitečnější rostlinou minulých i budoucích věků!

V úterý 21. března 2017 od 10 hodin

v sídle Zeleného kruhu, Lublaňská 18 v Praze 2.

Účast laskavě potvrďte mailem na info@konopa.cz  nebo SMS na č. 605 900 530,

prvním 15 ohlášeným účastníkům rezervujeme místo přímo u konopného stolu.

 
VALNÁ HROMADA 2017
Srdečně zveme členy klubu, příznivce a přátele

do salonku Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1

na

výroční zasedání valné hromady Konopy

v sobotu 25. února 2017 od 17.00 hod.

od 17.00 hod. jednání valné hromady - pořad zasedání:
1.- Zahájení, registrace přítomných, volba předsedajícího a zapisovatele
2.- Zpráva o činnosti spolku, + další zprávy (hospodaření, revizní komise atd.)
3.- Schválení změny stanov spolku
4.- Odvolání dosavadních členů výboru spolku
5.- Volba nového výboru, statutárního orgánu spolku
6.- Výhledový plán práce a příprava akcí spolku v r. 2017
7.- Založení pobočného spolku, členské záležitosti
8.- Různé
9.- Usnesení a závěr

Účast potvrďte mailem na info@konopa.cz nebo SMS na 605 900 530 do pondělí 20. 2. 2017.

 

Kontaktní místa

Sídlo Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877

Zeleny kruh

HP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner