Konopí jako obnovitelný zdroj energie

-konopi-jako-obnovitelny-zdroj-energie

Ve vyspělých evropských zemích i v České republice mají v současnosti zemědělci problémy s prodejem potravinářských produktů. Tento stav má podle prognóz pokračovat také ve střednědobé perspektivě. Zároveň, s tím, jak se stále razantněji projevují klimatické změny, roste potřeba přechodu k ekologicky šetrné energetické produkci založené na vyrovnané bilanci CO2 a dalších skleníkových plynů. Jednou z možností, jak vyřešit oba problémy, je využití "přebytků půdy" pro pěstování energetických a průmyslových rostlin.

V našich podmínkách připadají do úvahy kromě stávajících rostlin také některé netradiční druhy jako jsou čiroky, konopí, lnička, krambe, saflor, ozdobnice čínská (Miscanthus), lesknice rákosovitá nebo některé robustní typy trav jako např. jílky, topolovka, šťovík krmný, křídlatka, topinambur, rychlerostoucí dřeviny apod.

KLADY VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ SUROVIN A ENERGIE:

ü  Obnovitelné zdroje většinou nenarušují bilanci CO2 v ovzduší. (Při spalování fytopaliv se oxid uhličitý na rozdíl od fosilních paliv nepovažuje za škodlivinu, neboť byl před tím fotosyntézou z ovzduší ve stejném množství odebrán).

ü  Fytopaliva mají nižší obsah síry a jiných znečišťujících látek, které se  běžně uvolňují spalováním ropy.

ü  Obnovitelné zdroje umožňují snížit dovoz fosilních paliv a zvyšují tak politickou a hospodářskou stabilitu.

ü  Obnovitelné zdroje nabízejí zemědělcům alternativy produkce a navýšení příjmů.

ü  Obnovitelné zdroje mohou zvýšit diverzitu druhů a obohatit kulturní krajinu. Sklizeň energetických rostlin nevyžaduje dolování, povrchovou těžbu ani vrty.

ü  Obnovitelné zdroje umožňují udržení pracovních míst na venkově a tím přispívají k jeho obnově.

ü  Z obnovitelných zdrojů mohou vznikat nové zdraví nezávadné produkty, které lze prodávat v lokálním i celosvětovém měřítku.

Potenciál biopaliv v ČR s energetickým využitím veškeré slámy olejnin a s cíleným pěstováním energetických rostlin na nadbytečné půdě, by umožnil do roku 2010 náhradu víc než 7% fosilních paliv a využití 127 PJ fytoenergie ročně.

ENERGETICKÁ VÝTĚŽNOST FYTOMASY  KONOPÍ:  

* spalné teplo (s popelovinami) sláma       18,06 MJ/kg

                                              semeno    24,62 MJ/kg

* výnos suché hmoty                              12,05    t/ha 

* energetický výnos                               217,62 GJ/ha

Pazdeří předčí výhřevností hnědé uhlí, emise škodlivin jsou minimální. Jeden hektar konopí poskytne energii jednomu rodinnému domu. Výnosy suché hmoty z konopí jsou čtyřnásobné oproti bukovému lesu.

Ideálním řešením do budoucna je konopí využívat jako kvalitní technickou plodinu a pálit jen odpady tohoto zpracování.

VÝZNAM ZEMĚDĚLCE

Spalování biomasy s možností výroby elektrického proudu (kogenerace) je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví ekonomiky. Pěstitel energetických rostlin přispívá velkou měrou ke zlepšování stavu životního prostředí. Svou činností kultivuje krajinu, obnovuje její původní funkce a navíc produkuje ekologické palivo. Snižuje tak závislost regionu na sítích a na dovozu fosilních paliv z nestabilních oblastí, přispívá ke zvyšování spolehlivosti a kvality dodávky elektrického proudu, stejně tak napomáhá snižování emisí škodlivých látek a podílí se na odvracení hrozeb spojených s globálním oteplováním země.

CO JE EKOLOGICKÉ MUSÍ BÝT I EKONOMICKÉ

Předpokládaná ekonomika pěstování technického konopí:

předpokládané náklady max..........................................20 000,- Kč/ha

výnos pazdeří..........................................................................8 t/ha

výhřevnost 1t...........................................................................18 GJ

energie z ha...........................................................................108 GJ

tj. energie pro jeden rodinný dům.

S ohledem na nedostatečné zateplení rodinných domů v ČR uvažujeme se spotřebou tepla 100 - 120 GJ/rok oproti 60 - 80 GJ v Rakousku.                                                                    

 

 Joriko s Benikem (Vysočina)        Malá kogenerační jednotka

www.konopa.cz, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript               o. s. Konopa, Chvaleč 236, 542 11


Novinky

Zahájení Akce 100 kytek
 
Živé Ekomuzeum

Nechcete pomoct na svět dobrému nápadu?

Pomozte budovat Živé Ekomuzeum, epicentrum přírodních staveb, šetrného hospodářství, řemesel a cesty k trvale udržitelnému způsobu života.

www.startovac.cz/projekty/zive-ekomuzeum/

 
SKRZ PRSTY

Podívejte se sami, co nabízí festival SKRZ PRSTY:

skrzprsty.cz/program/

 

Kontaktní místa

Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877Valašská Konopa p.s.

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm


valasska@konopa.cz


Zeleny kruhhttp://www.konopny-beton.cz/images/362x68xkonopny-beton.cz.png.pagespeed.ic.whbTjt8gYW.pngHP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner