Konopí: slavná minulost a trvale udržitelná budoucnost

konopi-slavna-minulost-a-trvale-udritelna-budoucnost

Konopí je jednou z nejstarších kulturních rostlin. V tomto článku Vám chceme představit konopí jako rostlinu a plodinu a přiblížit v nejdůležitějších bodech společnou historii lidí a konopí: od způsobů využívání konopí a jeho významu v nejstarších kulturách, přes postupnou marginalizaci vrcholící v druhé půli 20. století, až po znovuobjevení potenciálu konopí pro praxi trvale udržitelného rozvoje.

Vlastnosti konopí

Konopí (latinsky Cannabis) je jednoletá krytosemenná bylina původem z podhůří Himaláje. Má silný kůlovitý kořen a robustní stonek s vysokým obsahem celulózy uspořádané do vlákenných svazků chráněných hemicelulózovou dřevní hmotou – pazdeřím. Plodem konopí je olejnatá nažka označovaná jako semeno. Díky širokým listům konopí velice účinně využívá sluneční záření, v poměrně krátké době je schopné dorůst až 5 metrů a vytvořit velké množství organické hmoty - biomasy. Konopí má v oblibě celá řada živočichů od plžů po savce, a jeho vlastnosti v historii vysoce oceňovali i lidé.

Význam konopí v historii

Konopí bylo jednou z prvních člověkem cíleně pěstovaných rostlin a stálo tak u přerodu lovecko-sběračských společností k zemědělským kulturám. Z konopného vlákna vyráběli lidé oděvy, tětivy luků, provazy, rybářské sítě i lodní plachty. Pazdeří bylo používáno při stavbě hrázděných domů, jako stelivo ve stájích i jako topivo. Semeno bylo cennou potravinou, olej se využíval také v kosmetických přípravcích, pro výrobu barev a laků či v tradičních olejových lampách na svícení. Zelené části rostlin používaly mnohé kultury k léčebným a rituálním účelům.

Význam konopí pro dávné kultury dokládají nejstarší legendy. V Číně např. naučil mýtický císař a lékař Shennung ve 3. tisíciletí př. n..l. lid pěstovat a zpracovávat pět základních bylin, mezi nimi konopí. Konopí je jako božská rostlina oslavováno také ve staroindických Védách. Z jazykovědných výzkumů provedených v 80. letech minulého století vyplývá, že konopí, označované staroarménským pojmem „kanehbosm“ (voňavé rákosí), bylo také součástí starozákonní posvátné masti.

Rozvoj technologií přinesl další možnosti využití konopí, a to získávalo stále větší význam. Výroba papíru recyklací konopných textilií v 1. st. př. n. l. v Číně znamenala průlom při rozšiřování všeobecné vzdělanosti. Konopný papír byl totiž mnohem levnější než původně používaný papír hedvábný. Techniku výroby konopného papíru převzali Arabové, kteří ji v 10. století donesli na Pyrenejský poloostrov. Odtud se tato znalost šířila do celé křesťanské Evropy a po vynálezu knihtisku umožnila jeho výroba další vlnu šíření vzdělanosti po celé Evropě. Konopné plachtoví umožnilo konat daleké zaoceánské plavby v 15. a 16. století. Anglické označení plachty „canvas“ našlo svůj základ v latinském jméně pro konopí - cannabis. Jedna plachetnice té doby ho na sobě nesla v plachtách, lanoví a trupu až 80 tun. Dokladem znalosti a významu konopí v novověku jsou popisy, které najdeme v asijských, arabských i evropských herbářích, a to ještě na konci 19. století.

Náročnost zpracování konopných stonků při získávání vlákna a semen při lisování oleje inspirovala zpracovatele k inovacím. V Holandsku se v dobách tzv. Zlatého věku stavěly větrné mlýny na zpracování konopí a dalších plodin. V mnoha zemích ale zůstalo u tradičních technik zpracování, kdy lidé ručně lámali máčené stonky na trdlicích a vochlovacích stolicích a vyčesávali z nich cenná dlouhá vlákna. V Rusku tuto nejtěžší práci vykonávali nevolníci, na jihu USA černí otroci.

Úpadek pěstování konopí ve 20. století

Pěstování konopí ve 20. stoletíEvropskou tradici domácího zpracování lnu a konopí narušila až průmyslová revoluce. Od 18. století vznikaly první manufaktury na zpracování konopí – provazárny, přádelny a tkalcovny – postupně vybavené parními stroji. Z dalekých britských kolonií, hlavně z Indie, začala do Evropy i USA proudit levná bavlna. Vývoj strojního zařízení na zpracování bavlny způsobil, že konopí bylo stále více vytlačováno z pozice hlavního průmyslového zdroje vlákna. Od druhé poloviny 19. století se rozšiřuje technologie výroby papíru z dřevné buničiny, objevuje se také nový fosilní zdroj – ropa.

Na začátku 20. století se zformovaly dva proudy prosazující dva konkurenční směry průmyslového rozvoje. Představitelé prvního z nich, vlastníci ložisek „černého zlata“, věřili v možnosti rozvoje průmyslu založeného na těchto surovinách a žádal pro něj co největší podporu vlád i veřejnosti. Druhý proud nazvaný chemurgie reprezentovali mimo jiné i T. A. Edison či Henry Ford. Zastánci chemurgie sdíleli názor, že všechny výrobky z ropných uhlovodíků lze vyrobit také z rostlinných sacharidů. Již v této době byly zřejmé negativní dopady rostoucí průmyslové výroby na životní prostředí. Odlesňování, znečištění vzduchu, půdy i vody ani časté otravy dělníků v továrnách na výrobu chemických látek však nemohly zabránit ropnému průmyslu v expanzi.

Šanci pro opětovný vzestup konopného hospodářství představovaly dva zásadní objevy: dekortikátor – vysoce účinný mobilní stroj na zpracování konopných stonků, který si v roce 1919 nechal v USA patentovat George Schlichten; a technologie výroby papíru z konopného pazdeří. Tu vyvinuly ve stejném období zaměstnanci amerického ministerstva zemědělství. Podle jejich výpočtů by konopí mělo poskytnout v porovnání s lesními porosty čtyřnásobné množství hmoty na hektar.

Nadějné zkoušky obou technologií a jejich zavádění do praxe znesnadnil zákon o dani z konopí (Marihuana Tax Act), který přijalo Federální ministerstvo financí v roce 1937, ve stejném roce, kdy Henry Ford představil svůj celorostlinný automobil poháněný konopným olejem. Zákon prosazený mediálním magnátem a vlastníkem lesů i papíren W. R. Haerstem, výrobcem nylonu a dalších syntetických látek L. du Pontem a komisařem amerického Oddělení pro narkotika H. Anslingerem znevýhodnil pěstování a zpracování konopí natolik, že se mu nadále věnovalo jen pár nadšenců (H. Ford).

Krátký, zato slavný návrat zažilo konopí ještě během 2. světové války. Zámořské obchodní cesty byly blokovány a válečný průmysl se rychle přeorientoval na kvalitní domácí zdroj, k jehož pěstování v Německu i USA vyzývaly propagační brožury a filmy. Po skončení války byla tato propaganda rychle zapomenuta. H. Anslinger prosadil v OSN další zákony, které měly do konce 80. let celosvětově vymýtit pěstování konopí. Jeho pěstování pro průmyslové účely přetrvalo jen ve Francii a ve Španělsku, ve východní Evropě a v asijských zemích. Ropa se koncem 60. let stala nejdůležitějším surovinovým zdrojem a její podíl celosvětově stále stoupá. Zároveň s tím, nejprve nepozorovaně, v posledních 20 letech již zcela viditelně, stoupá také znečištění ovzduší, půdy i vod, nemocnost obyvatelstva či teplota planety.

Návrat ke konopí pro trvale udržitelný rozvoj

Ve druhé polovině 80. let Komise OSN pro životní prostředí formulovala koncept trvale udržitelného rozvoje. Přibližně ve stejné době vědci na Ukrajině a ve Francii vyšlechtili odrůdy konopí setého s minimálním obsahem psychoaktivní látky THC, tzv. technické konopí. Od poloviny 90. let se na pole zemí Evropské unie vrací tato tradiční kulturní plodina (na česká pole v roce 1999, v roce 2006 bylo konopím v ČR oseto 1200 ha). „Konopný revival“ se stal součástí širšího ekologického proudu, který usiluje o přeměnu hospodářství v duchu zásad trvalé udržitelnosti. Co konkrétně může konopí nabídnout dnes?

Návrat ke konopíKonopí je velmi vhodnou ekologickou plodinou. Roste ve všech klimatických pásmech mimo extrémních., je vysoce přizpůsobivá (vyskytuje se v mnoha variacích), odolná vůči škůdcům a má blahodárné účinky na kvalitu půdy, díky schopnosti absorbovat z půdy i některé těžké kovy. Nejvhodnějším hnojivem je chlévský hnůj, rostlina se obejde bez speciálních přísunů vody i bez pesticidů

Konopí, spolu s dalšími tradičně využívanými rostlinami, má schopnost nahradit neobnovitelné a toxické surovinové zdroje. Je využitelné snad ve všech odvětvích činnosti současného člověka. Trh s konopnými potravinami, textilem, papírem, kosmetikou, stavebními hmotami, topivem či bioplasmy každoročně roste. Konopné výrobky přesvědčují svou kvalitou a trvanlivostí, vhodností pro alergiky a šetrností k životnímu prostředí, neboť jsou v přírodě rozložitelné.

Nezanedbatelný je význam konopí pro zdravou výživu. Konopný olej považován za nejhodnotnější z rostlinných olejů, protože má výjimečně vyvážený profil nenasycených mastných kyselin. Ty jsou naopak často nízko zastoupeny v naší současné stravě. Výrobky z rafinovaného oleje „bílé" tuky a „bílé“ oleje, stejně jako bílý rafinovaný cukr a bílá mouka často užívané v naší kuchyni nepřispívají k látkové výměně, odebírají tělu minerály a vitamíny a z dlouhodobého hlediska vedou k projevům nedostatku těchto látek Pro člověka a savce je nejdůležitější základní mastnou kyselinou kyselina linolová, dvakrát nenasycená mastná kyselina omega-6. Nachází se v mnohých rostlinných olejích a v konopném dosahuje podílu nad 50%.

Ruku v ruce s obnovením hospodářského využití technického konopí se rozšiřuje léčebné využití jeho psychoaktivních odrůd, a to i v souvislosti s výskytem nových civilizačních chorob. Užívání konopí pomáhá snášet účinky chemoterapie i některé projevy nemoci AIDS, snižuje nitrooční tlak a léčí tak zelený zákal, pomáhá předcházet epileptickým záchvatům, tlumí projevy, zpomaluje a mnohdy i zastavuje postup roztroušené sklerózy, tlumí bolest a nežádoucí projevy paraplegie i dalších onemocnění. Výzkum účinků aktivních složek konopí, zejména cannabinoidů, stále pokračuje. Unikátní podíl nenasycených mastných kyselin v konopném oleji napomáhá zvyšování imunity, kyselina linolová a linoleová léčí celou řadu kožních problémů (např. lupénku). Konopí dnes legálně užívají pacienti se zeleným zákalem, roztroušenou sklerózou, AIDS, artritidou a mnoha dalšími nemocemi ve Velké Británii, některých státech USA či Kanadě. V mnoha dalších zemích včetně České republiky se konopím léčí lidé nelegálně.

Pěstování konopí přináší nová pracovní místa, oživuje zemědělský a strojírenský průmysl, jakož i další odvětví ekonomiky. Umožňuje lidem znovunavázat vztah k přírodě a představuje obnovitelný přírodní zdroj pro lokální spotřebu. Všechny tyto aspekty, které s sebou pěstování konopí nese, mohou pozitivně ovlivnit naši budoucnost. Prvním krokem je však překonání předsudků, které většina veřejnosti po půl století prohibice ke konopí chová.

Pokud se chcete o konopí dovědět více, mohu Vám posloužit tyto publikace v češtině:

 • Adamec, J.: Stav pěstování konopí: u nás druhdy a nyní. Praha: Ministerstvo zemědělství 1923
 • Benhaim, P.: Konopí: zdraví na dosah. Holistická kuchařka. Frýdek-Místek: Alpress 2001
 • Conrad, Chris: Konopí pro zdraví : fakta o léčivých účincích marihuany. Praha: Pragma 2001.
 • Grinspoon L., Bakalar J.: Marihuana - zakázaná medicína. Bratislava: CAD Press 1996.
 • Herer J.: Spiknutí proti konopí aneb „Císař nemá šaty“. Bystřice pod Hostýnem: Cannabis sativa s. r. o. 1994.
 • Rätsch Ch.: Konopí - léčebný prostředek v dějinách lidstva. Brno: Datel 1994.
 • Rätsch, Ch.: Konopí jako lék : etnomedicína. Praha: Volvox Globator 2000
 • Robinson R.: Velká kniha o konopí. Praha: Volvox Globator 2000.
 • Robinson R.: Konopný manifest. Praha: Volvox Globator 1998
 • Sladký, V.: Konopí, šance pro zemědělství a průmysl. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací 2004
 • Šnobl, J.: Rostlinná výroba IV. : (chmel, len, konopí:, využití biomasy k energetickým účelům). Praha: Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, Katedra rostlinné výroby , 2004
Další informace naleznete na webových stránkách občanského sdružení Konopa: www.konopa.cz 
Odborné a populární články jsou zde umístěny v sekci Knihovna.

Novinky

KONOPEX - Ostrava 2018
Na letošním již 3. ročníku veletrhu Konopex v Ostravě budete mít možnost navštívit stánek Konopy, vyzvednout si balíček 'Akce 100 kytek', vyslechnout zajímavé přednášky, nebo ještě více. Těšíme se na shledanou!
 
Živé Ekomuzeum

Nechcete pomoct na svět dobrému nápadu?

Pomozte budovat Živé Ekomuzeum, epicentrum přírodních staveb, šetrného hospodářství, řemesel a cesty k trvale udržitelnému způsobu života.

www.startovac.cz/projekty/zive-ekomuzeum/

 
POZOR! Nepoužívejte přihlašovací formulář.

POZOR!

Nepoužívejte přihlašovací formulář.

Celý článek...
 

Kontaktní místa

Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877Valašská Konopa p.s.

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm


valasska@konopa.cz


Zeleny kruhhttp://www.konopny-beton.cz/images/362x68xkonopny-beton.cz.png.pagespeed.ic.whbTjt8gYW.pngHP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner