Oslava ženství v jižních Čechách

oslava-enstvi-v-jinich-echach
02.11.2011 | TXT: Jan Vít Trčka | RUBRIKA: Historie

Vydali jsme se do podhůří Šumavy, na „čumendu“ do Chluman, abychom se stali svědky, vlastně přímými účastníky, letošní konopické slavnosti.

Na odbočce do vsi nás vítala nápadná cedule Staročeská konopická, ale jinak nic nenasvědčovalo tomu, že by se něco velkého chystalo. Na vratech jednoho statku na návsi jsme zaregistrovali malý máječek a jinak celkem nic. Navíc se spustil nepříjemný studený déšť. Co teď, do hospody?
Tak to byl ten správný nápad! Hospoda byla sice ještě zavřená, ale s dveřmi dokořán. Kolem všechno vyzdobené barevnými fáborky, papírovými růžemi a dobrou náladou. Multifunkční dům, kromě restaurace, obchodu, školky a obecního úřadu, skrýval také starostku Ivanu Vlkovou, která nám ochotně odpověděla na několik otázek:

Je obnovená tradice spojena jen s původním datem, nebo i s faktem, že v kraji skutečně sklízíte vypěstované konopí?

V současné době je tradice opravdu spojena již jen s původním termínem konání konopické, která se koná v rozmezí poloviny srpna a poloviny září, tedy v termínu, kdy končí sklizeň konopí a lnu. Nyní se již v okolí Chluman a předhůří Šumavy konopí ani len nepěstují. V této oblasti se v současné době pěstují obiloviny, olejniny, pícniny a brambory. Kdysi ale stávala na okraji Chluman stavba, které se říkalo „konopice“ a která sloužila k uskladnění konopí. Takže se zde pravděpodobně opravdu dříve konopí pěstovalo.

Jak na konopickou reaguji místní lidé?

Celou Staročeskou konopickou v podstatě pořádají a organizují místní obyvatelé –ženy, hasiči, děti… Konopická je v Chlumanech sváteční událostí, na kterou se, řekla bych, těší všichni místní bez výjimky.

Pořádá se oslava jen u vás, nebo i v okolních vesnicích? Liší se něčím od ostatních?

V posledních letech se snaží řada obcí o znovuvzkříšení konopické, která se v minulosti konala na Prachaticku, Strakonicku, Blatensku. Konopická jako taková má předem daný scénář, který se v jednotlivých obcích moc neliší. V Chlumanech máme jednu odlišnost, a to, že vedle žen zapojíme i mládence. Ti se do celé konopické zapojují a účinkují v ní pouze u nás. Navíc se snažíme s konopickou spojit i doprovodný program, a to prezentaci zpracování a využití konopí. Návštěvníci tak mají možnost vidět, jak se konopí zpracovává a co vše se z něj vyrábí, také mají možnost si konopné výrobky rovnou koupit.

4.Co si o konopické myslíte vy? Vnímáte ji například jako oslavu ženství?

Dříve se na vesnici konopí běžně používalo v normálním životě. Postupem času si při vyslovení slova „konopí“ téměř všichni vybaví zejména tu méně populární – nelegální – stránku konopí. Zapomíná se však na to, jak všestranné má konopí využití a že by si určitě zasloužilo větší popularizaci.

Proto se snažíme v rámci konopické, která s konopím úzce souvisí, o osvětu a jeho větší propagaci.

Hlavní silou konopické jsou ženy, které se v celé veselici objevují jako dominantní prvek. Na první pohled člověka nenapadne, že by právě konopická mohla být také oslavou ženství. Když ale pak celou veselici prožijete a zamyslíte se nad tím, tak zjistíte, že opravdu oslavou ženství je.

Když jsme paní starostce zdvořile poděkovali za rozhovor i za pozvání na konopickou, dozvěděli jsme se ještě, že kromě žen, které se ještě nestačily neukázat, všechno zajišťují také hasiči. A co s tím počasím?

Hasiči asi zasáhli včas – pět minut před druhou déšť ustal a mohlo se začít!

Novinky

Akce 100 kytek 2017

Další informace k "akci 100 kytek" získáte kliknutím na tento odkaz.

________________________________________________________________________

 
Zahájení akce 100 kytek

KONOPA z.s.

dovoluje si Vás pozvat na

SNÍDANI S KONOPOU

Setkání členů a příznivců Konopy, široké veřejnosti,

i zástupců tisku a sdělovacích prostředků

při příležitosti  zahájení 18. ročníku

AKCE 100 KYTEK

aneb - pěstujte konopí legálně.

Věděli jste:

- že konopný textil ničí bakterie bez chemie - pomáhá léčit,

- proč měl Prissnitz tak výrazné úspěchy při aplikaci své léčebné metody,

- že potraviny z konopným semínkem jsou zdravější než rybí tuk?

Na SNÍDANI S KONOPOU se dozvíte ještě mnohem více:

- o konopné kuchyni,

- o konopném papíru,

- o stavebnictví s konopím.

Ochutnáte:

- semenec, který není jen zob pro zpěvné ptactvo,

- konopný olej, který není jen pro svícení nebo výrobu fermeže a laků,

- pečivo s konopnou moukou, která je vhodná i pro celiaky,

- konopný protein, který není jen pro koně a kulturisty.

Seznámíte se s nejužitečnější rostlinou minulých i budoucích věků!

V úterý 21. března 2017 od 10 hodin

v sídle Zeleného kruhu, Lublaňská 18 v Praze 2.

Účast laskavě potvrďte mailem na info@konopa.cz  nebo SMS na č. 605 900 530,

prvním 15 ohlášeným účastníkům rezervujeme místo přímo u konopného stolu.

 
VALNÁ HROMADA 2017
Srdečně zveme členy klubu, příznivce a přátele

do salonku Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1

na

výroční zasedání valné hromady Konopy

v sobotu 25. února 2017 od 17.00 hod.

od 17.00 hod. jednání valné hromady - pořad zasedání:
1.- Zahájení, registrace přítomných, volba předsedajícího a zapisovatele
2.- Zpráva o činnosti spolku, + další zprávy (hospodaření, revizní komise atd.)
3.- Schválení změny stanov spolku
4.- Odvolání dosavadních členů výboru spolku
5.- Volba nového výboru, statutárního orgánu spolku
6.- Výhledový plán práce a příprava akcí spolku v r. 2017
7.- Založení pobočného spolku, členské záležitosti
8.- Různé
9.- Usnesení a závěr

Účast potvrďte mailem na info@konopa.cz nebo SMS na 605 900 530 do pondělí 20. 2. 2017.

 

Kontaktní místa

Sídlo Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877

Zeleny kruh

HP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner