Závěrečná zpráva - projekt 2016

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

podpořeného v r. 2016 MZe ČR v rámci dotačního programu: Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele, bezpečnost a kvalita potravin

Možnosti nových cereálních a bezlepkových potravin v regionálním kontextu

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Možnosti nových cereálních a bezlepkových potravin v regionálním kontextu

NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU:

Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele, bezpečnost a kvalita potravin

PODPOROVANÁ AKTIVITA:

Podpora vzdělávání, výchova a osvěta spotřebitelské veřejnosti v oblasti bezpečnosti potravin, kvality potravin a zdravé výživy

Příjemce dotace:  Konopa z.s.

Jedním z předmětů činnosti Konopa z.s.– je obnovení rolnického konopářství v celém komplexu zlepšení životní úrovně (podpora místní ekonomiky, surovinové a energetické nezávislosti, snížení nezaměstnanosti, ozdravení životního prostředí, navázání nových společenských vazeb). Vysoká kvalita přírodních výrobků zaručuje delší trvanlivost plodin, surovin i potravin a tím i přirozené omezení narůstajícího objemu spotřeby.Věříme, že konopí je rostlinnou alternativou, která nám spolu s dalšími alternativami ukazuje, kudy se vydat při překonávání našich závislostí a naplňování principů udržitelnosti.

V souvislosti s pořádáním přednášek a seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, které se konají každoročně z iniciativy Konopa z.s. nebo na požádání jiných organizací či laické veřejnosti, požádal spolek Konopa z.s. o podporu této činnosti Ministerstvo zemědělství a získal rozhodnutím MZe ze dne 29.8. 2016 finanční dotaci na projekt reg. č. 79.

V rámci projektu bylo realizováno devět přednášek pro širší veřejnost na téma využití nových cereálních a bezlepkových potravin z regionálních zdrojů, většínou za pomoci spolků a jiných neziskových organizací, které na akce zvaly své členy. Vedle toho se šestkrát opakovala stejně zaměřená přednáška v Zóně dílen Konopa na veletrhu Cannafest, kde se jí účastnila vždy nejméně dvacítka návštěvníků. Samostatnou kapitolou je nabídka těchto přednášek školám. Většina ředitelů škol se podle názvu našeho spolku domnívá, že se věnujeme drogové problematice, a přednášky odmítá. Nakonec se uskutečnily dvě přednášky ve školním prostředí, jedna pro děti a druhá pro rodiče a pedagogy.

Celkem bylo na různých místech realizováno 14 přednášek s účastí více než 300 posluchačů.

10. září – Dřínek, Halenkovice

26. září – Příbram, Březové Hory

1. října – Tyršův dům, Praha 1

2. října – Michnův palác, Praha 1

4. října, – Senioři – Chýně

9. listopadu – ÚZEI, Knihovna A. Švehly, Praha 2

11., 12. a 13. listopadu – Zóna dílen Konopa, Výstaviště Holešovice

22. listopadu – palác Charitas, Praha 1

11. prosince – Domov Maxov, zařízení hl.m. Prahy

15. prosince – STUŽ, Praha 1

19. prosince – Brána jazyků, Praha 1 (1 pro děti + 1 pro dospělé)

Celkem přednášelo pět lektorů z řad odborníků, kteří jsou většinou členy a spolupracovníky spolku Konopa., případně akademičtí pracovníci. Organizačně zajišťoval přednášky a besedy předseda výboru Konopy Jan Vít, který měl k tomu účelu zřízenou dočasnou kancelář v prostorech sídla zastřešovací ogranizace ekologických NNO Zeleného kruhu z.s.

Dále byl splněn plánovaný výstup projektu – vytvoření mobilní panelové expozice, která byla veřejnosti z části představena již v Zóně dílen Konopa v Holešovicích, scénáře pro audiovizuální programy (video-film) a byla zahájena příprava populární publikace s využitím výsledků průzkumu a dokumentace výroby a trhu.

V rámci projektu jsme zapojili do naší činnosti regionální zpracovatele surovin a výrobce potravin a předjednali možnosti spolupráce při natáčení videí či filmu.

Přidělené prostředky byly vyčerpány  v souladu s Rozhodnutím  reg. č.79 o poskytnutí dotace ze dne 29.08.2016. Postupovalo se podle Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO čj. 42975/2015-MZE-13213, část druhá, bod č. 8

Závěr: Zájem laické veřejnosti o problematiku pěstování technického konopí, cereálních a bezlepkových potravin, zejména potravin regionálních, byl poprvé (pro přednáškovou činnost) podpořen projektem MZe č. 79/2016. Spolek Konopa z.s., i když neobsáhne všechny subjekty v oboru, se snaží o širokou komunikaci a spolupráci s ostatními zájmovými spolky a podnikatelskými subjekty (např. HEMP PRODUCTION CZ s.r.o.). K této spolupráci významnou měrou přispěla i realizace tohoto projektu. Projekt splnil hlavní cíl tj. realizovat pro širokou veřejnost sérii přednášek na téma využití nových cereálních a bezlepkových potravin regionální produkce.

Zprávu zpracovala: Ing. Zdena Hegedüšová, PhD                                 V Praze 24.1. 2017

Novinky

Zahájení Akce 100 kytek
 
Živé Ekomuzeum

Nechcete pomoct na svět dobrému nápadu?

Pomozte budovat Živé Ekomuzeum, epicentrum přírodních staveb, šetrného hospodářství, řemesel a cesty k trvale udržitelnému způsobu života.

www.startovac.cz/projekty/zive-ekomuzeum/

 
SKRZ PRSTY

Podívejte se sami, co nabízí festival SKRZ PRSTY:

skrzprsty.cz/program/

 

Kontaktní místa

Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877Valašská Konopa p.s.

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm


valasska@konopa.cz


Zeleny kruhhttp://www.konopny-beton.cz/images/362x68xkonopny-beton.cz.png.pagespeed.ic.whbTjt8gYW.pngHP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner