Konopí – šance pro zemědělce i průmysl

Článek ing. Sladkého z Výzkumného ústavu zemědělské techniky převzatý ze sborníku z konference pořádané o. s. Konopa v roce 2001 shrbuje poznatky o klíčových způsobech sklizně konopí v Evropě.

Konopí, původem prastará kulturní rostlina, se vrací na pole a do průmyslu. Přestála vyhlazovací válku monopolů syntetických vláken a  období zákazů v obdobích přehnaných  obav z rostlinných omamných látek. V některých evropských zemích konopí seté nikdy zakazováno nebylo, jako ve Francii nebo Španělsku. Od roku 1996 se zas pěstuje v Německu, dnes na výměře asi 4000 ha. V zemích EU se pěstuje konopí na výměře asi 45 000 ha.. Od roku 1999 také v Česku, zatím na výměře asi 100 ha,  když v minulosti to bylo 8 000 až 10 00 ha.  Z těchto slavných dob pocházejí také místní jména jako Konopná, Konopiště a dodnes zpívané národní písničky. Konopí  se už ve starověku rozšířilo ze Střední Asie po celém světě jako rostlina se širokým využitím semene, lýkových vláken i pazdeří. Uvádí se, že z konopí se vyrábí několik tisíc výrobků v oboru farmacie, kosmetiky, tukového, textilního, automobilového, papírenského a stavebního průmyslu i energetiky a chovu zvířat. V poslední době jeho význam spočívá vtom, že může být s úspěchem pěstováno na půdách vyčleněných z výroby potravin, ale ne na půdách chudých, jestliže má být dosaženo i ekonomického efektu.  Konopí poroste dobře  tam, kde roste dobře kukuřice, roste však až do nadmořské výšky 5000 metrů v Himalájích a v Rusku až k polárnímu kruhu –ovšem s přiměřeně nižšími výnosy.. Rozvoj jeho pěstování je vázán na řadu okolností, z nichž nejdůležitější je možnost odbytu do průmyslových závodů, které budou mít zařízení na jeho zpracování a dostupnost  pěstitelské technologie. Konopí se zatím může pěstovat v zemích EU jen asi v 15 povolených odrůdách, většinou ranných, s nízkým obsahem omamných látek THC ( do 0,3 % v sušině). V ČR jsou zatím povoleny dvě odrůdy  JUZO-11 (původem z Ukrajiny) a BENIKO (původem z Polska.). Semeno těchto odrůd dodává výsadní podnik AGRITEC, Šumperk. Zatím je cena dováženého osiva relativně vysoká – 70 až 100 Kč/kg, s rozvojem pěstování jistě klesne.

                Konopí se vysévá v dávkách 100 až 200 zrnek na l m2 , což představuje 16 až 32 kg/ha. Nižší výsevek  se využívá při pěstování na semeno, vyšší, zajišťující hustší porost, při pěstování na vlákno. Sklizeň na vlákno začíná v polovině srpna, sklizeň na semeno  od poloviny září.  V některých případech se konopí pěstuje na obojí účel, jako na příklad v Německu a potom sklizeň začíná tehdy, když je většina semeníků zralá, ale horní semena ještě nedozrálá. Vychází to víceméně z předpisů ochrany před zneuživáním zelených rostlin a předpisů dotačních. Také při sklizni nesmí zůstávat na poli příliš vysoké strniště.

                Konopí u nás dosahuje výnosů 8,5 až 10,5 t suché hmoty z l ha při délkách stébel 225 až 300 cm. Semene se sklízí od 0,6 do 0,8 t/ha. Právě délka konopných stébel činí největší potíže při mechanizované sklizni, ale pohled na dobře narostlé konopí je impozantní. Konopí vyžaduje pouze přihnojení dusíkem – kolem 100 kg/ha, je vděčné za 50 kg  drasla a za cca 50 kg fosforu při pěstování za zrno. Ochranu proti chorobám a škůdcům prakticky nepotřebuje. Nejlépe roste na půdách hlinitých až hlinitopísčitých, dostatečně hlubokých, nevhodné jsou půdy mělké a kamenité. Efektivně se může pěstovat v ČR ve všech výrobních oblastech do nadmořské výšky cca 450 až 500 m po všech organicky hnojených předplodinách i po sobě.

                Konopí v dobách svého největšího rozšíření se sklízelo ručně, vázalo do snopků a nechávalo na poli vyrosit a uschnout. Později se sklizeň zajišťovala speciálním druhem samovazů s návazností opět na ruční manipulaci.Výmlat semen  se v posledních létech už vykonával upravenými kombajny, které vyčesávaly pouze semena.  Při sklizni pouze na vlákno se rosení, které u konopí je podstatně kratší než u lnu a trvá jen několik dní, postupně přesunulo z pole do vodních nádrží. Tak se dosud rosí konopí ve Východní Evropě a Asii. Tato metoda  ohrožuje kvalitu vody a není ve státech EU ani u nás dovolena a rosení se přesouvá opět na pole a zkoumá se urychlení rosení enzymatickými přípravky.

Nové způsoby sklizně konopí v Evropě

 

Konopí narostlé na délku do 3 i více metrů nelze dosti dobře sklízet  pro potřeby dalšího zpracování  v těchto délkách komplexně-mechanizovaným způsobem. Po vyrosení se dlouhé stéblo na několika místech „otevírá“, částečně se uvolňuje vlákno a při sběru se namotává na pracovní orgány sklizeče. Příliž krátké pořezaní, které by mohly zajistit stroje na sklizeň pícnin, nevyhovuje opět požadavkům průmyslu na délku vlákna. Proto bylo vyvinuto  v Evropě několik technologií sklizně, jejichž základem je  nakrácení stébel při odříznutí stébel od strniště..

Německé metody:

                Principem německých metod je nakrácení stébel při sklizni nad sebou umístněnými  lištami žacích strojů, které jsou většinou dvě, při čemž horní je stavitelná výškově a je poněkud předsazená před spodní lištou. Někdy bývají obě lišty ve zvláštním rámu taženy za traktorem, někdy je horní lišta nesená na předku traktoru. V jednom ověřovaném případě je použita ještě třetí lišta vybavená pásovým dopravníkem nesená na předku traktoru, která odřezává semeníky.  Dopravník je předává do vedle jedoucího vozu, zadní dvě lišty dokončují řez stébel.

                Druhou metodou je  použití soustavy dvou pomalu otáčivých vertikálních bubnů opatřených dole, ve středu a nahoře rychle se otáčejícími okružnými pilami. Otáčení je protiběžné a tak se vytváří jeden společný řádek nakráceného konopí, který zůstává ležet mezi koly traktoru.  Po rosení, obracení se suché konopí sbírá výkonnými lisy na válcové nebo kvádrové balíky.

                Obě tyto metody mají různé varianty, ale stroje jsou vesměs ve stadiu prototypů nebo funkčních modelů. Značná část ploch konopí, zejména u holandských hranic, se sklízí holandskou technologií, která používá i některé německé, ale zásadně upravené stroje.

Holandská metoda:

                V Holandsku vzrostla výměra pěstování konopí z několika stovek hektarů na více než 3000 ha už v roce 1994 a dále se rozšiřuje a to zásluhou firmy HEMP-FLAX v Nagele, která konopí využívá v přestavěné papírně  k výrobě řady produktů, kromě jiného k výrobě vynikajících papírů (např. na bankovky). K rozvoji přispěl nejen zajištěný odbyt, ale i dotace, které činí z pěstování konopí pro zemědělce efektivní záležitost. Zemědělec se musí pouze postarat o kvalitní přípravu a vyhnojení půdy. Setí a sklizeň zajišťuje  odběratel svou technikou a technologií, která může být vzorem i pro ostatní.

Holandská technologie je založena na těchto strojích:

  • Secí stroj o pracovním záběru 15 m.
  • Upravená samojízdná sklízecí řezačka, záběr 3 m, zkrácení stébla na 0,6  m.
  • Obraceč tří řádků najednou.
  • Sběrací lis na obří balíky.
  • Dopravní prostředky s neseným nakládačem na balíky.
  • Tírenské zařízení v závodě na oddělení vláken a pazdeří, výkon kolem 2 t/h.

Výška strniště je 20-25 cm, obracení po 3 dnech asi 14 dní, pomačkaná stébla se rychle rosí (postačuje skutečně jen ranní rosa) a po zaschnutí stébel na  15 až 20 % následuje sklizeň do balíků.  Denní výkonnost se pohybuje od 30 do 60 ha – podle počtu nasazených lisů. Soustava strojů zajišťuje pěstování a sklizeň konopí na 1000 až 1600 ha. Technologie  je podmíněna určitou koncentrací pěstování konopí, aby se vyloučily zbytečné přejezdy a vyžaduje tudíž dobré plánování a smluvní zajištění.  Komplexní zpracování konopí v závodě zaručuje efektivnost pro pěstitele i zpracovatele.  Podle holandského vzoru se pomalu uskutečňují vývojové práce na potřebných strojích i v Česku. Případný nákup zahraničních strojů je pro cenové relace nereálný.

Ing. Václav Sladký, CSc, Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha 6,Ruzyně

Novinky

KONOPEX - Ostrava 2018
Na letošním již 3. ročníku veletrhu Konopex v Ostravě budete mít možnost navštívit stánek Konopy, vyzvednout si balíček 'Akce 100 kytek', vyslechnout zajímavé přednášky, nebo ještě více. Těšíme se na shledanou!
 
Živé Ekomuzeum

Nechcete pomoct na svět dobrému nápadu?

Pomozte budovat Živé Ekomuzeum, epicentrum přírodních staveb, šetrného hospodářství, řemesel a cesty k trvale udržitelnému způsobu života.

www.startovac.cz/projekty/zive-ekomuzeum/

 
POZOR! Nepoužívejte přihlašovací formulář.

POZOR!

Nepoužívejte přihlašovací formulář.

Celý článek...
 

Kontaktní místa

Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877Valašská Konopa p.s.

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm


valasska@konopa.cz


Zeleny kruhhttp://www.konopny-beton.cz/images/362x68xkonopny-beton.cz.png.pagespeed.ic.whbTjt8gYW.pngHP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner