Metodika pěstování

metodika-pstovani

Metodika vypracovaná výzkumným ústavem Agritec Šumperk na základě tříletého výzkumu z let 1996 - 1999 uvádí:

Od roku 1999 jsou v ČR registrovány 2 odrůdy konopí setého pro pěstování jako technická plodina. Předpokládá se, že konopí bude pěstováno pro produkci přírodního vlákna, pro produkci organické suché hmoty k technickému nebo energetickému využití a produkci semene určeného jak k přímé spotřebě, tak k získání technického nebo potravinářského oleje.

Metodické zásady pro pěstování konopí setého:

Popis odrůdy JUSO - 11

Jednodomé konopí, délka 225 - 308 cm, plod jednosemenná nažka, barva od světlé po šedavou s mozaikou, list má složenou formu, dlanitě dělenou, květy s odděleným pohlavím, samčí seskupené do lat, samičí jako hrozny ve vrcholové části rostliny. odrůda se vyznačuje dobrou odolností vůči plísni šedé (Botrytis cinerea) a fuzarioznímu vadnutí.

Vyšlechtěno v UAAS Glukhiv, Ukrajina.

Obvyklá HTS osiva je 14,5 g, standardní klíčivost 90 %. Výsevek 1 MKS je asi 16 kg.ha-1.

Tato odrůda byla v roce 2004 na žádost udržovatele odrůd vyřazena ze Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky.

Popis odrůdy BENIKO

Polská jednodomá odrůda konopí, výběr z krajových materiálů. Jednodomé konopí, délka 250 - 300 cm, plod jednosemenná nažka, květy s odděleným pohlavím.

Vyšlechtěno v IKWN Poznaň, odrůdová stanice Wojciechow, Polsko.

Obvyklá HTS osiva je 13,8 g, standardní klíčivost 85 - 90 %. Výsevek 1 MKS je asi 15,5 kg.ha-1.

Obě uvedené odrůdy tj. Juso - 11 a Beniko obsahují méně než 0,3 % omamných látek THC a vyhovují předpisům EU pro pěstování konopí jako zemědělské plodiny. Tyto odrůdy konopí setého poskytují obvyklý výnos suché hmoty 8,5 - 10,5 t.ha-1, výnos semene 0,6 - 0,8 t.ha-1, obsah vlákna ve stonku je 24 - 28 %, možný výnos celkového vlákna je 2,1 - 3,0 t.ha-1.

Požadavky na půdu a prostředí:

Konopí seté vyžaduje hlinité až hlinitopísčité, dostatečně hluboké půdy s dobrou zásobou živin, především N a K. Nevhodné jsou půdy štěrkovité a kamenité. Konopí lze pěstovat ve výrobních oblastech kukuřičné, řepařské a bramborářské, zpravidla do 450 m n. m..

Zařazení v osevním sledu:

Není náročné, ale vyšších výnosů hmoty dosahuje po organicky hnojené předplodině. Lze je pěstovat jak po obilninách tak po dvouděložných plodinách, zvláště vhodné jsou okopaniny, motýlokvěté rostliny a luskoviny.

Příprava půdy a hnojení:

Po podzimní orbě obvyklá jarní příprava s přihnojením 70 - 100 kg N.ha-1 a doplnění 30 - 60 kg K.ha-1 se zapravením. Při pěstování na semeno je účelné přihnojení 30 - 60 kg P.ha-1.

Odběr živin pro výnos

1 t suchých stonků

1 t semene

19 kg N

64 kg N

5 kg P

17 kg P

12 kg K

42 kg K

15 kg CaO

62 kg CaO

Pod konopí je možná aplikace chlévského hnoje na podzim, při střední zásobě živin 30 t.ha-1, současně s 1/3 - 2/3 PK hnojiv, zbytek PK hnojiv a N hnojiva na jaře. celou dávku PK hnojiv je možné zapravit i na jaře s důkladným zapravením do půdy.

Setí:

Konopí seté se vysévá do řádků 12 - 15 cm širokých, do hloubky 3 cm. Termín setí se pohybuje od 10. do 30. 4., podle oblastí a průběhu jara. Po zasetí následuje zavláčení, případně zaválení lehkými válci. Výsevek se stanovuje podle hodnoty osiva a podle účelu pěstování:

1.    Pro produkci semene

1 - 1,5 MKS.ha-1

2.    Pro produkci hmoty s energetickým využitím

2 - 3 MKS.ha-1

3.    Pro produkci stonku k získání jednotného nebo vlákna

3 - 5 MKS.ha-1

Ošetření během vegetace:

V současné době se nepočítá s chemickým ošetřením proti škodlivým organismům. Dobře založený porost má dostatečnou konkurenční schopnost k potlačení plevelných rostlin. Pro řidší (semenářské) porosty se připravuje metodika použití vhodného herbicidu.

Sklizeň:

Sklizeň je v současné době jeden z nejslabších článků pěstování konopí, protože chybí vhodná mechanizace v ČR.

a.    Sklizeň na semeno:
Sklízí se v době, kdy semena v dolní polovině květenství jsou plně vyzrálá, ve střední části ve voskové zralosti, na vrcholku zelená. Z dřívější mechanizace se používal žací stroj ŽK-2,1 A nebo maďarský MKA-0,1. Může se použít dvoufázové i přímé sklizně. Při přímé sklizni se používá obilní sklízecí mlátička (John Deere, Claas). Vymlácené semeno se čistí a třídí na obilních čističkách. Maximální vlhkost pro uskladnění je 8 - 9 %.

b.    Sečení konopí:
Konopí se seče speciálními stroji. Při netradičním způsobu pěstování se konopí seče speciálními žacími stroji nebo žacími řezačkami: V ČR je vhodný stroj ve vývoji.

Termín sečení:

pro získání kvalitního vlákna 1 - 2 týdny po odkvetení samčích rostlin.

pro produkci hmoty a jednotného vlákna při zelené zralosti semen (v zahraničí se zkouší sklizeň v zimě po "vymrznutí" vody z rostlin.

pro produkci semene se seče při plné zralosti semen ve střední části květenství (k sečení lze využít vhodný obilní kombajn.

Sklizeň hmoty:
Metoda vhodné sklizně je předmětem výzkumného řešení. Předpokládá se sklizeň naroseného materiálu, po proschnutí, vhodnými sklízecími lisy.

Od roku 1999 se počet odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ČR rozšířil. Kompletní seznam povolených odrůd naleznete na stránkách Celní správy zde.

Novinky

KONOPEX - Ostrava 2018
Na letošním již 3. ročníku veletrhu Konopex v Ostravě budete mít možnost navštívit stánek Konopy, vyzvednout si balíček 'Akce 100 kytek', vyslechnout zajímavé přednášky, nebo ještě více. Těšíme se na shledanou!
 
Živé Ekomuzeum

Nechcete pomoct na svět dobrému nápadu?

Pomozte budovat Živé Ekomuzeum, epicentrum přírodních staveb, šetrného hospodářství, řemesel a cesty k trvale udržitelnému způsobu života.

www.startovac.cz/projekty/zive-ekomuzeum/

 
POZOR! Nepoužívejte přihlašovací formulář.

POZOR!

Nepoužívejte přihlašovací formulář.

Celý článek...
 

Kontaktní místa

Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877Valašská Konopa p.s.

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm


valasska@konopa.cz


Zeleny kruhhttp://www.konopny-beton.cz/images/362x68xkonopny-beton.cz.png.pagespeed.ic.whbTjt8gYW.pngHP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner