Nabídka od Hanflandu

nabidkahanfland
Rakouská firma Hanfland poptává osevní plochy konopí u českých pěstitelů-zemědělců

Poptávka osevních ploch konopí                               

Proč konopí?

· Pěstování konopí není náročné na použit

chemických ochranných prostředků a tm pomáhá při přechodu k ekologickému zemědělství.

· Díky bohatému kořenovému systému má konopí pozitvní vliv na strukturu orné půdy a

napomáhá prot její erozi.

· Široký potenciál využit konopných produktů vytváří prostor pro diverzifkaci nejen

zemědělství ale i navazujícího zpracovatelského sektoru a průmyslu.

· Konopný stonek je dnes oblíbenou surovinou pro ekologické stavitelství.

· Konopné semínko se uplatňuje zejména k výrobě potravin s vysokou nutriční hodnotou. Své

kvality uplatňuje i ve výživě zvířat.

· Dovoz konopných materiálů do ČR převyšuje několikanásobně českou produkci a poptávka

po konopných surovinách je i ze zahraničí.

Cílem frmy HNV Hanfnussverarbeitungs GmbH je v roce 2013 nasmlouvat v ČR plochy 100 až 300 ha BIO nebo konvenčně pěstovaného konopí pro produkci semene a vlákna.


Základní informace:

• Pro výnos semene 600 - 1200 kg/ha je doporučován výsevek 20-40 kg/ha

◦ doba set duben - květen

▪ Cena certfkovaného osiva 5,3 EUR/kg (dodá HNV na základě objednávky zemědělce)

◦ Sklizeň semene – minimálně 20 ha v okruhu 30 km (dle dohody)

▪ období září – říjen

▪ Cena výkupu certfkovaného BIO konopného sememe 1,50 EUR/kg bez DPH.

▪ Cena výkupu konvenčně pěstovaného konopného semene 1,20 EUR/kg Kč bez DPH.

• Cena za zajištění sklizně ze strany HNV – 200 EUR/ha (na základě objednávky zemědělce)

◦ Sklizeň stonku - minimálně 20 ha v okruhu 30 km (dle dohody)

◦ doba sklizně: zima – jaro

◦ zajišťuje parner HNV společnost HSV hanfstro Verwertungs Gmb

◦ realizace zdarma (na základě objednávky zemědělce)

◦ Cena výkupu stonku 50 EUR/tunu (průměrný výnos stonků 5 tun/ha)

Povinnost pěstitele:

· Výrobce se zavazuje pěstovat pouze

dodané osivo, které bylo zakoupeno HNV a

používat výhradně toto osivo k pěstování

· Výrobce se zavazuje informovat

kupujícího o konkrétních problémech bezprostředně po tom co nastanou - špatný růst,

krupobití, sucho nebo jiné poškození, atd.

· Výrobce je povinnen sklizené semeno ihned po sklizni vyčistt a usušit teplotami do 40

stupňů, aby byla zajištěna kvalita vlastní produkce. Výrobce je odpovědný za dopravu do

sušičky. Náklady se sušením a čištěním hradí výrobce.

· Výrobce se zavazuje dodat kupujícímu vyčištěné semínko s obsahem vlhkost do 7% v

potravinářské kvalitě. Odchylky musí být projednány s vedením.

Posklizňová úprava semene a požadavky na kvalitu:

Pokud nebude dosaženo požadované kvality (dle níže uvedeného), přijímá výrobce snížení platby, nebo nepřijet dodávané produkce.

· Důležité je jemné a chladné sušení, tak aby se neznehodnotli důležité složky v konopném semeni.

· Optmální teplota sušení konopných semen je do 40 ° C.

· Sušení musí být provedeno ihned po sklizni. Jinak je zde riziko, že jsou překračovány mezní hodnoty

mikrobiologickém vzorkování.

· Semínko by mělo zůstat neporušené čímž se předchází nežádoucí oxidaci.

· Obsah vlhkost nesmí překročit 7%.

· Semena musí být bez příměsí a cizího materiálu, jako je kov a kámen.

· Celkový podíl nezralých zrn a cizích látek, jako jsou žito, pšenice, atd. nesmí přesáhnout 0,5 %.

· Semínka by měla být čištěna na sítech s kulatými otvory o průměru 3 mm kulaté a v aerodynamickém

tunelu

nabidka_hanfland_final.pdf

hanfland


Bližší informace pro zájemce o pěstování konopí, individuální konzultace a podpora:

Bc. Hana Gabrielová, telefon: 777 027 012

email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

HEMPOINT, s.r.o., Riegrova 15, 370 01 Č. Budějovice

www.hempoint.cz

Novinky

Konopný den v Rožnově pod Radhoštěm

Vraťme konopí zašlou slávu

KONOPNÝ DEN V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

v sobotu 28. října oslavíme státní svátek v Rožnově, Bezručova 663, 3. ETÁŽ (budova Stroza) odpolednem přednášek, besed, workshopů, ukázek a ochutnávek

VALAŠSKÁ KONOPA

www.facebook.com/valasskakonopa

 
Beseda v Unhošti

Beseda v Unhošti ve středu 13.9. 2017

 
Pozvánka - Nebovidy

Celý článek...
 

Kontaktní místa

Sídlo Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877

Zeleny kruh

HP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner