přátelé a partneři

Konopa je členem asociace ekologických organizací

zeleny kruh

a hlásí se k jeho etickému kodexu


Konopa je členem Svazu lnu a konopí

Svaz lnu a konopí

Svaz sdružuje pěstitele lnu setého a konopí setého, zpracovatele těchto plodin a další instituce, zabývající se související problematikou. Cílem činnosti je vzájemná spolupráce a podpora lnářství a konopářství v ČR, poskytování informací, pořádání seminářů, poradenství, vydávání odborných publikací, zastupování zájmu lnářů a konopářů na ministerstvech a v dalších orgánech a organizacích i spolupráce se zahraničními partnery.


e-konopí

Rodinná firma, zabývající se produkcí, dovozem a především výrobou českých konopných produktů, potravin, kosmetiky a lazurovacích laků pod značkou HEMP PRODUCTION CZ.


konopný beton

Deset let zkušeností na poli přírodního stavitelství, 10 let zkušeností s hempcretem. Přírodní stavitelství a poradenství, spolrupráce s odborníky, praktiky, vzdělávacími a výzkumnými institucemi v České a Slovenské republice.


Agritec Šumperk

Agritec – výzkum pro zemědělství, životní prostředí a potravinářství; šlechtění rostlin, množení a prodej osiv; konzultační a poradenské služby.