přidej se

Konopa.Klub

je otevřený pro všechny, kteří chtějí podpořit naší činnost, získávat přehled o aktuálním konopném dění, využívat výhod při účasti na našich akcích nebo se aktivněji zapojovat do uzavřených diskusí nebo do přípravy akcí pro veřejnost.

Členství v klubu je podmíněno vyplněním přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku na účet spolku č. 2300 58 95 65 / 2010. Výši příspěvku si můžete určit sami podle svého uvážení a možností. Za základní výši příspěvku považujeme částku cca 500,- Kč, studenti bez vlastního výdělku, důchodci a občané s nižšími příjmy se mohou stát členy po zaplacení příspěvku od 200,-Kč. Členský příspěvek je možné uhradit i bez financí, například dobrovolnickou prací.

Pokud na náš účet převedete částku vyšší než 2 000,- Kč, vystavíme na požádání potvrzení o příspěvku na vzdělávací a envinmentální účely (pro daňové odpočty). V případě, že jako roční příspěvek převedete částku přesahující 2 000 000.-Kč, rádi vám vystavíme i doporučení k psychiatrickému vyšetření.


Pokud souhlasíte, napište do tohoto pole, co očekáváte od členství v Konopa.Klubu a jak se chcete zapojit do činnosti spolku.
ulice a číslo
PSČ
obec/město
Na tuto adresu budeme několikrát do roka posílat Občasník, popřípadě jiné pozvánky a zprávy spolku.
Mezi povinnosti člena klubu patří také úhrada ročního členského příspěvku. Do kolonky napište datum odeslání příspěvku, nebo nabídněte jiný způsob plnění (nefinanční), které jste konzultoval s některým členem výboru spolku.
rok narození + můžete připojit poznámku

Další informace o nakládání s vašimi osobními daty najdete v záložce GDPR.

Když se budete chtít podívat kdy byl váš finanční příspěvek na náš účet připsán, nebo zkontrolovat hospodaření spolku, zde je náhled na náš  transparentní bankovní účet.

KONOPA z.s.

Lucemburská 39

130 00  Praha 3

Česká republika

kontaktní telefon:+420 605 900 530
kontaktní e-mail:           info@konopa.cz
bank. spojení:   2300 58 95 65 / 2010
náhled na – transparentní účet
IČO/DIČ:  CZ/   69 38 78 77