přidej se

Konopa.Klub

je otevřený pro všechny, kteří chtějí podpořit naší činnost, získávat přehled o aktuálním konopném dění, využívat výhod při účasti na našich akcích nebo se aktivněji zapojovat do uzavřených diskusí nebo do přípravy akcí pro veřejnost.

Členství v klubu je podmíněno vyplněním přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku na účet spolku č. 2300 58 95 65 / 2010. Výši příspěvku si můžete určit sami podle svého uvážení a možností. Za základní výši příspěvku považujeme částku cca 500,- Kč, studenti bez vlastního výdělku, důchodci a občané s nižšími příjmy se mohou stát členy po zaplacení příspěvku od 200,-Kč. Členský příspěvek je možné uhradit i bez financí, například dobrovolnickou prací.

Pokud na náš účet převedete částku vyšší než 2 000,- Kč, vystavíme na požádání potvrzení o příspěvku na vzdělávací a envinmentální účely (pro daňové odpočty). V případě, že jako roční příspěvek převedete částku přesahující 2 000 000.-Kč, rádi vám vystavíme i doporučení k psychiatrickému vyšetření.

Dosud se nám nepodařilo upravit přihlášku jako internetový formulář. Proto vás prosíme, pokud se chcete stát členem klubu, přepište nebo okopírujte níže uvedenou přihlášku do svého programu pro elektronickou poštu a vyplněnou pošlete (jako e-mail) na adresu info@konopa.cz.


přihláška do Konopa.Klubu

jnéno:

příjmení:

poštovní adresa

ulice, číslo:

PSČ:

město:

rok narození:

profese:

Souhlasím se zasíláním aktualit, pozvánek a zpráv ze serweru konopa.cz na e-mailovou adresu, ze které tuto přihlášku odesílám.


Po vyplnění přihlášky a úhradě členského příspěvku se automaticky stáváte členem klubu na 1 rok. Po uplynutí jednoho kalendářního roku členství v Konopa.Klubu můžete zaplacením příspěvku na další rok své členství prodloužit, nebo požádat některého aktivního člena, aby vás navrhl přijmout mezi aktivní členy spolku.

Není-li vaše členství jakoukoli formou prodlouženo-obnoveno, jsou všechny údaje, které jste nám v přihlášce svěřil/a, do dvou kalendářních měsíců od zániku členství z adresářů vymazány. Další informace o nakládání s vašimi osobními daty najdete v záložce GDPR.

Když se budete chtít podívat kdy byl váš finanční příspěvek na náš účet připsán, nebo zkontrolovat hospodaření spolku, zde je náhled na náš  transparentní bankovní účet.