Občanské sdružení, které se od r. 1999 zabývá obnovou pěstování konopí jako užitkové plodiny.

stanovy

Stanovy

Stanovy zapsaného spolku Konopa platné od října 2015 čl. I. Úvodní ustanovení 1. Název zapsaného spolku: KONOPA z.s. (dále jen spolek). 2. Sídlo spolku: Konopa z.s. Lucemburská 39, 130 00 Praha 3 3. Konopa je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k …

Stanovy Čtěte více »