Databáze nepotravinářského využití zemědělských plodin

Díky vysokým přebytkům zemědělských komodit, jejich nízkým cenám a klesající rentabilitě agrárního sektoru a v neposlední řadě vstupem ČR do EU nabývá stále většího významu vyšší nepotravinářské využití zemědělské produkce. Zatím nejdůležitější oblastí nepotravinářského užití zemědělské produkce v ČR je oblast obnovitelných zdrojů energie.

Cílem projektu NAZV QF 4142 je představit další možnosti využití produkce v průmyslu a vytvořit pomyslný most mezi prvovýrobcem (zemědělcem) a zpracovatelem (průmyslníkem). Nadbytečná zemědělská produkce může nacházet své uplatnění v textilním průmyslu (konopné a lněné tkaniny, přírodními barviva, škroby ke škrobení prádla, atd.),  ve stavebnictví (ekopanely ze slámy, škrob jako součást minerálně vláknitých desek, atd.),   ve farmaceutickém průmyslu (léčivé rostliny, škrob jako nosič účinných látek, atd.), v oblasti lidových řemesel (košíkářství, dekorativní předměty ze slámy, atd.) a v dalších odvětvích ekonomiky (geologie, sklářství, hutnictví, atd.). Významnou úlohu při rozvoji nepotravinářského využití zemědělské produkce sehrává i rozvoj malého a středního podnikání ve venkovském prostoru.
Z důvodu přehlednosti a snadné orientace ve velkém množství dat byla vytvořena „Databáze využití zemědělské nepotravinářské produkce". Uživatel zde nalezne stručný přehled právních norem EU a ČR a dotačních titulů, které se dotýkají dané problematiky.
Jednotlivé komodity jsou rozděleny na suroviny (škrob, olej, vlákno, atd.).  Jsou zde charakterizovány jejich chemické, fyzikální a jiné vlastnosti, popsány možnosti využití v průmyslové výrobě, formou internetových odkazů prezentovány zajímavosti o jejich možném využití. V neposlední řadě je zde uveden adresář zpracovatelů dané suroviny.
V kapitole plodiny jsou řazeny dle hospodářského užití jednotlivé rostliny. Prvovýrobce i zpracovatel zde nalezne informace o botanické charakteristice, agrotechnice  a možnostech jejich využití.
V části výrobky je abecední seznam možných produktů s jejich stručnou charakteristikou a adresářem výrobců. Poslední kapitola s názvem výrobci obsahuje adresář firem řazený dle zpracovávaného produktu.

Novinky

Akce 100 kytek 2017

Další informace k "akci 100 kytek" získáte kliknutím na tento odkaz.

________________________________________________________________________

 
Zahájení akce 100 kytek

KONOPA z.s.

dovoluje si Vás pozvat na

SNÍDANI S KONOPOU

Setkání členů a příznivců Konopy, široké veřejnosti,

i zástupců tisku a sdělovacích prostředků

při příležitosti  zahájení 18. ročníku

AKCE 100 KYTEK

aneb - pěstujte konopí legálně.

Věděli jste:

- že konopný textil ničí bakterie bez chemie - pomáhá léčit,

- proč měl Prissnitz tak výrazné úspěchy při aplikaci své léčebné metody,

- že potraviny z konopným semínkem jsou zdravější než rybí tuk?

Na SNÍDANI S KONOPOU se dozvíte ještě mnohem více:

- o konopné kuchyni,

- o konopném papíru,

- o stavebnictví s konopím.

Ochutnáte:

- semenec, který není jen zob pro zpěvné ptactvo,

- konopný olej, který není jen pro svícení nebo výrobu fermeže a laků,

- pečivo s konopnou moukou, která je vhodná i pro celiaky,

- konopný protein, který není jen pro koně a kulturisty.

Seznámíte se s nejužitečnější rostlinou minulých i budoucích věků!

V úterý 21. března 2017 od 10 hodin

v sídle Zeleného kruhu, Lublaňská 18 v Praze 2.

Účast laskavě potvrďte mailem na info@konopa.cz  nebo SMS na č. 605 900 530,

prvním 15 ohlášeným účastníkům rezervujeme místo přímo u konopného stolu.

 
VALNÁ HROMADA 2017
Srdečně zveme členy klubu, příznivce a přátele

do salonku Café Kampus, Náprstkova 10, Praha 1

na

výroční zasedání valné hromady Konopy

v sobotu 25. února 2017 od 17.00 hod.

od 17.00 hod. jednání valné hromady - pořad zasedání:
1.- Zahájení, registrace přítomných, volba předsedajícího a zapisovatele
2.- Zpráva o činnosti spolku, + další zprávy (hospodaření, revizní komise atd.)
3.- Schválení změny stanov spolku
4.- Odvolání dosavadních členů výboru spolku
5.- Volba nového výboru, statutárního orgánu spolku
6.- Výhledový plán práce a příprava akcí spolku v r. 2017
7.- Založení pobočného spolku, členské záležitosti
8.- Různé
9.- Usnesení a závěr

Účast potvrďte mailem na info@konopa.cz nebo SMS na 605 900 530 do pondělí 20. 2. 2017.

 

Kontaktní místa

Sídlo Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877

Zeleny kruh

HP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner