Databáze nepotravinářského využití zemědělských plodin

Díky vysokým přebytkům zemědělských komodit, jejich nízkým cenám a klesající rentabilitě agrárního sektoru a v neposlední řadě vstupem ČR do EU nabývá stále většího významu vyšší nepotravinářské využití zemědělské produkce. Zatím nejdůležitější oblastí nepotravinářského užití zemědělské produkce v ČR je oblast obnovitelných zdrojů energie.

Cílem projektu NAZV QF 4142 je představit další možnosti využití produkce v průmyslu a vytvořit pomyslný most mezi prvovýrobcem (zemědělcem) a zpracovatelem (průmyslníkem). Nadbytečná zemědělská produkce může nacházet své uplatnění v textilním průmyslu (konopné a lněné tkaniny, přírodními barviva, škroby ke škrobení prádla, atd.),  ve stavebnictví (ekopanely ze slámy, škrob jako součást minerálně vláknitých desek, atd.),   ve farmaceutickém průmyslu (léčivé rostliny, škrob jako nosič účinných látek, atd.), v oblasti lidových řemesel (košíkářství, dekorativní předměty ze slámy, atd.) a v dalších odvětvích ekonomiky (geologie, sklářství, hutnictví, atd.). Významnou úlohu při rozvoji nepotravinářského využití zemědělské produkce sehrává i rozvoj malého a středního podnikání ve venkovském prostoru.
Z důvodu přehlednosti a snadné orientace ve velkém množství dat byla vytvořena „Databáze využití zemědělské nepotravinářské produkce". Uživatel zde nalezne stručný přehled právních norem EU a ČR a dotačních titulů, které se dotýkají dané problematiky.
Jednotlivé komodity jsou rozděleny na suroviny (škrob, olej, vlákno, atd.).  Jsou zde charakterizovány jejich chemické, fyzikální a jiné vlastnosti, popsány možnosti využití v průmyslové výrobě, formou internetových odkazů prezentovány zajímavosti o jejich možném využití. V neposlední řadě je zde uveden adresář zpracovatelů dané suroviny.
V kapitole plodiny jsou řazeny dle hospodářského užití jednotlivé rostliny. Prvovýrobce i zpracovatel zde nalezne informace o botanické charakteristice, agrotechnice  a možnostech jejich využití.
V části výrobky je abecední seznam možných produktů s jejich stručnou charakteristikou a adresářem výrobců. Poslední kapitola s názvem výrobci obsahuje adresář firem řazený dle zpracovávaného produktu.

Novinky

KONOPEX - Ostrava 2018
Na letošním již 3. ročníku veletrhu Konopex v Ostravě budete mít možnost navštívit stánek Konopy, vyzvednout si balíček 'Akce 100 kytek', vyslechnout zajímavé přednášky, nebo ještě více. Těšíme se na shledanou!
 
Živé Ekomuzeum

Nechcete pomoct na svět dobrému nápadu?

Pomozte budovat Živé Ekomuzeum, epicentrum přírodních staveb, šetrného hospodářství, řemesel a cesty k trvale udržitelnému způsobu života.

www.startovac.cz/projekty/zive-ekomuzeum/

 
POZOR! Nepoužívejte přihlašovací formulář.

POZOR!

Nepoužívejte přihlašovací formulář.

Celý článek...
 

Kontaktní místa

Konopa z.s.


Lucemburská 39

130 00  Praha  3


info@konopa.cz

IČO: 69387877Valašská Konopa p.s.

Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm


valasska@konopa.cz


Zeleny kruhhttp://www.konopny-beton.cz/images/362x68xkonopny-beton.cz.png.pagespeed.ic.whbTjt8gYW.pngHP-logo

Ekostavivo_logo_web_232x60

YEE_banner